Ansökningsblankett - Hässelby Sjösällskap

 MEDLEMSANSÖKAN .
Skickas tillsammans med kopia av intyg till: HÄSSELBY SJÖSÄLLSKAP BOX 5083, 165 11 HÄSSELBY Personuppgifter
Namn Personnummer ÅÅMMDD‐XXXX Gatuadress Postadress E‐postadress Tel hem Lambaröbo Ja ☐
Nej ☐ Mobil Nautisk
utbildning.
Utbildning motsvarande minst Förarintyg/Skärgårdsskeppare krävs för medlemskap. Bifoga kopia på intyg.
Förarintyg/Skärgårdsskeppare Skepparexamen/Kustskeppare Annan, ange vilken Ja ☐ Ja ☐ Båtinnehav
Har båt Avser att köpa båt Önskemål
om
hamn‐
&
varvsplats
Intresserad av hamnplats Intresserad av varvsplats Ja ☐ Ja ☐ Ja ☐ Ja ☐ Båttyp
Segelbåt Motorbåt (täckt) Motorbåt (öppen) Roddbåt (med eller utan motor) Ja ☐ Ja ☐ Ja ☐ Ja ☐ Fabrikat/typ Längd Båtens namn Bredd Djup Ange
på
vilket
sätt
Du
kan
bidra
till
föreningens
verksamhet
Allmänt praktiskt arbete Juniorverksamhet Ja ☐ Ja ☐ Har
tillgång
till:
Lastbil/traktor Svetsutrustning Ja ☐ Ja ☐ Vikt Praktisk yrkeskunskap, ange fack: Annat, ange: Är
villig
att
på
sikt
bidra
till
föreningens
verksamhet
som:
Styrelsemedlem Annan funktionär som: Ja ☐ Övriga
uppgifter,
t.ex.
varför
Du
vill
bli
medlem,
ansökan
för
familje‐/juniormedlem,
delägarskap
Ansöker
om
medlemskap
i
HÄSSELBY
SJÖSÄLLSKAP. Jag är införstådd med att ett medlemskap ej innebär omedelbar tillgång till hamn‐ och varvsplats, eftersom detta tilldelas medlemmar i mån av tillgång i turordning. Fördelningen sker i enlighet med princip "äldre medlems företräde" med hänsyn till storlek på båt och ledig plats. Datum Underskrift Webb: www.hssbat.se

E‐post: [email protected]

Plusgiro: 26 88 04‐2

Organisationsnr: 802001‐537