Inbjudan till årsmöte 2017-03-13

ÅRSMÖTE
OK ALEHOF 2017
Måndag 2017-03-13 kl 18.30 i
Bohusskolans Aula
Alla medlemmar välkomna.
I samband med årsmötet delar vi ut
KM priser , Poängpriser, Trygg Hansapokalen,
Juniorstipendiet och 50 årigt medlemskap.
Årsmöteshandlingar finns att hämta eller beställa på
Dammekärr. Det finns även på årsmötet i begränsad upplaga.