Ekonomi/Administration

EKONOMI/ADMINISTRATION – grund
Förkunskaper: Grundskola med godkända betyg i Svenska/Svenska som andraspråk och Matematik
Här lär du dig grunderna för att arbeta som ekonomiassistent, receptionist, assistent mm.
Du får lära dig att arbeta strukturerat och självständigt. Du får träna på att planera ditt
arbete samt kunskaper om administration och service.
Kursnamn
Kurskod
Gy-poäng
Företagsekonomi 1
Administration 1
Information och kommunikation 1
Administration specialisering
Service och bemötande 1
Summa
FÖRFÖR01
ADMADM01
INFINF01
ADMADM00S
SEVSEV01
100
100
100
100
100
500
KURSTID
3 april – 4 augusti 2017
STUDIEOMFATTNING
Heltid
UTBILDNINGSANORDNARE
MiROi utbildning AB
ANSÖK SENAST
24 mars
Vuxenutbildningen
Box 356, 801 05 Gävle
026 – 17 93 00 (reception), 17 99 90 (Studievägledning Gävle)
Hemsida: www.gavle.se/vuxenutbildningen
Besöksadress:
Nedre Åkargatan 67