För mer information klicka här

Utbildningen riktar sig till aktiva ledare och förtroendevalda hos Studiefrämjandets
medlems- och samarbetsorganisationer, föreningar och fria grupper.
Under steg 1 får du grundläggande kunskaper i folkbildningens pedagogik och metoder.
Vi går igenom vad ledarrollen i en studiecirkel innebär, vad som händer i en grupps
utveckling och vad som styr lärandet och våra olika sätt att lära.
Utbildningens huvudsakliga innehåll:
 Cirkelledarrollen
 Gruppen
 Kommunikation
 Folkbildning
 Studiefrämjandet
 Studiecirkeln som arbetsform
I god tid innan kursen kommer du att få hemskickat några uppgifter som du ska
förbereda innan kursstart.
Tid:
Lördagen den 25 mars, klockan 09-17
Plats:
Studiefrämjandet, Apoteksgränd 3 i Örnsköldsvik
Ledare: Per Jarnkvist
Studiefrämjandet står för kostnaden. Material, lunch och fika ingår!
Sista anmälningsdagen 10 mars.
Anmälan/Frågor till Studiefrämjandet i Örnsköldsvik via tel. 0660-185 85 eller via mail till
[email protected]