Konstikas

o
k
Konstikas
konstfostran
nsti
Bildkonst, musik, arkitektur, hantverk, dans, ordkonst, teater
Eftermiddagsverksamhet i enlighet med konstskolans läroplan.
Som undervisningsspråk används konstens språk, barnet använder sitt eget modersmål
och blir förstått. I Konstikas bakar, kockar och njuter vi av de egenhändigt tillredda maten.
Mål
• att garantera barnen en trygg eftermiddag
• att barnen får uppleva känslan av att lyckas
• att erbjuda barnen en möjlighet att knyta nya
sociala kontakter
• att erbjuda uppfriskande och utvecklande verksamhet
• att ge en möjlighet till vila
Vi leker, rör på oss, vistas utomhus, gör utflykter,
gör konst, bakar, läser, vilar, gör läxor och äter
mellanmål. I verksamheten beaktar vi barnens
önskemål.
Av g i f t e r
160€/mån (innefattar konstkolegruppavgift och
tvärkonstnärlig undervisning).
Personal
• eftisledare, finsk- och svenskspråkiga.
• konstskolans lärare och samarbetspartners.
kas
P l at s
Borgå konstskola, Brunnsgatan 40.
Ansökning
Målgruppen är elever som börjar i åk 1 och 2.
Verksamhetstid
Konstikas har verksamhet alla skoldagar kl. 12.0017.00. I Konstikas vistas barnet i enlighet med de
tider som föräldrarna och personalen kommit
överens om och personalen övervakar att dessa
tider följs.
Vinter-, sommar- och höstlovsverksamhet hör inte
till Konstikas verksamhet utan under dessa lov
förverkligas verksamheten som egna helheter. Om
denna lovverksamhet informerar konstskolan skilt
för sig.
Måndag-fredag kl. 12–17
kl. 12-14.30 utevistelse, lek, mellanmål och läxor
kl. 14.30-16.00 konstundervisning
kl. 16.00-17.00 barnen går hem