10.45 – 11.00 Linedance-uppvisning! Frivilligverksamheten visar

PROGRAM
LILLA
AKTIVITETSSCENEN
10.45 – 11.00
11.15 – 11.30
11.45 – 12.00
Linedance-uppvisning!
Frivilligverksamheten visar roliga
aktiviteter från våra mötesplatser.
Anhörigstödet berättar
Biblioteket informerar - service för
oss äldre
14.15 – 14.30
Konst och Kultur för oss äldre
14.45 – 15.00
Surfcafé – så kan du prova ny teknik
16.15 – 16.30
Rörelseglädje och Balans
16.45 – 17.00
– Fysioterapeuter/Sjukgymnaster
Mötesplatser och
Frivilligverksamhet
informerar