Punkt 21 Förslag från aktieägare

20L6-tL-L6
Styrelsen i Swedbank AB (publ)
Landsvägen 40
L72 63 Sundbyberg
Aneående förslae till beslut
Som delägare i Swedbank önskar jag vid bolagstämman få följande ärende,
förslag till beslut, upptagen på dagordningen inför årsstämman den 30 mars
2017.
Jag föreslår att årsstämman beslutar åt Styrelsen/VD ¡ uppdrag att införa Leankonceptet på samtliga verksamheter inom Swedbank-koncernen, intill
årsstämman 2018.
Var vänlig att med vändande brev bekräfta mottagandet.
Med vänl iga hälsningar
ø-
Göran Westman
Vallavägen 151
136 4L Handen