Sommarjobbsmässa - Arbetsförmedlingen

Sommarjobbsmässa
Arbetsförmedlingen arrangerar en sommarjobbsmässa på Valhall Skövde kulturhus
Trädgårdsgatan 9, tisdagen den 28 februari kl. 13.00-16.00.
Flera företag inom olika branscher deltar och söker efter personal till både sommarvikariat
och fasta anställningar.
Du får en unik möjlighet att träffa arbetsgivarna direkt på plats, möjlighet att kort presentera
dig och lämna ditt CV. (Kom ihåg att ta med utskrivet CV då det inte finns några skrivare på
plats).
Aktuella arbetsgivare som anmält sig finner du på Arbetsförmedlingens hemsida www.
arbetsformedlingen.se/aktivitet under ort Skövde, listan uppdateras kontinuerligt.
Välkommen!
arbetsformedlingen.se