Ladda ner programmet här

Kungsbacka BTK
Program
Kungsbackaspelen
25-26 Februari 2017
I Kollahallen, Kungsbacka
Kungsbacka BTK
VÅRA SPONSORER
-2-
Välkommen
Till KBTKs Kungsbackaspelen den 25-26/2 2017 i Kollahallen, Kungsbacka.
Anmälan senast 30 minuter före start i respektive klass.
Obs! Det är poolspel i alla singelklasser, där 2 spelare går till slutspel.
Pojkar 10 och Flickor 10 slås ihop till en klass.
Seedning görs på tävlingsdagen enligt gällande ranking.
Ingen seedning upp t.o.m 12 år enligt SBTFs rekommendationer om
barn och ungdoms idrott.
Deltagarlista se: resultat.ondata.se / Kungsbackaspelen 2017
Cafeteria finns i anslutning till hallen.
OBS! Se sidan 4 för mer info om tävlingen.
Överdomare:
Information
Jörgen Andersson, 0732-46 35 32
UPPDATERADE
STARTTIDER OCH DELTAGARLISTOR
BESÖK
RESULTAT.ONDATA.SE/KUNGSBACKASPELEN 2017
-3-
LÖRDAGEN DEN 25 FEBRUARI
Start
Slutspel
Final
Klass 5 max 1249
Flickor 12
Flickor 15
Pojkar 12
Pojkar 15
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
11:00
11:00
-----11:00
11:00
12:30
12:30
-----12:30
12:30
Klass 3 max 1749
Flickor 11
Flickor 14
Pojkar 11
Pojkar 14
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
19:00
-----19:00
19:00
19:00
20:30
-----20:30
20:30
20:30
Klass 4 max 1499
Pojkar/Flickor 10
Flickor 13
Pojkar 13
13:00
13:00
13:00
13:00
15:00
15:00
15:00
15:00
SÖNDAGEN DEN 26 FEBRUARI
Klass 5 max 1249
Max 300
Max 500
Max 700
Max 900
Klass 4 max 1499
Max 400
Max 600
Max 800
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
13:00
13:00
13:00
13:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
15:00
15:00
15:00
15:00
-4-
Priser
4 priser
2 priser
2 priser
4 priser
4 priser
16:30
16:30
16:30
16:30
8 priser
alla får pris
4 priser
4 priser
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
4 priser
alla får pris
4 priser
8 priser
2 priser
16:30
16:30
16:30
16:30
4 priser
2 priser
2 priser
4 priser
4 priser
4 priser
4 priser
4 priser
4 priser
Kungsbacka BTK
Välkomna
till
Kungsbacka BTK
Besök
gärna vår hemsida:
www.kungsbackabtk.se