inbjudan - Länsstyrelserna

Att komma till Sverige som ung
- möjligheter och utmaningar
INBJUDAN TILL SEMINARIUM • 7 MARS I RONNEBY
Välkommen till en fortbildningsdag med nyanlända barn
och unga i fokus!
För att vi som arbetar med barn och unga ska kunna
möta dem som nyligen kommit till Sverige på bästa
sätt behöver vi ökad kunskap om deras bakgrund och
erfarenheter. Vi behöver bli bättre på att se dem och
deras behov och kunna möta, stötta och tillvarata den
resurs som varje individ är. Och vi behöver bli medvetna
om hur våra egna erfarenheter påverkar oss i mötet med
andra.
Fortbildningsdagen innehåller föreläsningar och tillfälle
till erfarenhetsutbyte och diskussion inom områdena:
• Krigs- och flyktrelaterade trauman. Symptom, behandlings- och stödbehov. Skillnader mot andra former av
trauman
• Könsstympning och heder
• Hur utbildar vi unga män som lever i hederskulturer?
• Möjligheter och utmaningar för unga som kommer till
Sverige
• Pedagogiska redskap och material
Målgrupp
Lärare och andra personalgrupper som arbetar med
nyanlända barn och unga i årskurs 4 - gymnasiet.
(För personalgrupper som arbetar med nyanlända barn i
förskola - åk 3 ordnas ett liknande tillfälle i Ronneby 9 maj)
Tid & plats
Tisdag 7 mars på Ronneby Brunn, lokal Ronn
kl 08.30-16.30
Anmälan
Anmäl dig via webbplatsen www.denglobalaskolan.se
senast 17 februari!
Seminariet är kostnadsfritt. Vi bjuder på lunch och fika.
Kontakt
Bo Hellström, Den Globala Skolan
[email protected]
070-618 04 20
Emma Mejer, Länsstyrelsen Blekinge
[email protected]
010-2240167
Mer om program och medverkande >>>
Arrangör
Universitets- och högskolerådet/Den Globala Skolan i
samarbete med Länsstyrelsen Blekinge
Program
08.30 Inledning
09.00 Föreläsning om krigs- och flyktrelaterade trauman
Ulf Gustavsson, tidigare verksamhetschef på Röda korsets behandlingscenter i Uppsala
10.30 Fika
11.00 Föreläsning om könsstympning och heder
Khadra Seerar, förskolelärare och verksam i kampen mot kvinnlig
könsstympning
Ulf Gustavsson
12.00 Lunch på Ronneby Brunn
13.00 Hoshi Kafashi, initiativtagare och verksamhetsansvarig för Shanazi
Hjältar & Hjältinnor, föreläser om deras arbete för att uppnå en attitydförändring genom att utbilda unga män som lever i hederskulturer
14.15 Samtal och frågestund med Khadra Seerar, Ulf Gustavsson och Hoshi
Kafashi
Khadra Seerar
15.15 Erfarenhetsutbyte
16.30 Avslutning
Hoshi Kafashi
Den Globala Skolan arbetar enligt Globala målen
Mål 4.7 Att senast 2030 säkerställa att alla barn och ungdomar i skolan får de kunskaper och färdigheter som behövs för
att genom en hållbar livsstil främja global hållbar utveckling:
• mänskliga rättigheter
• jämställdhet
• främjande av fred och icke-våld
• globalt medborgarskap
• kulturell mångfald