Avdelning Antal ombud per avdelning SV Blekinge 6 SV Dalarna 6

Avdelning
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
Blekinge
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Göteborg
Göteborgsregionen Sydost
Halland
Jämtlands Län
Jönköpings Län
Kalmar Län
Kronoberg
Lundabygden
Malmö
Norrbotten
Sjuhärad
Skaraborg
Skåneland
Stockholm
Stockholms län
Sörmland
Uppsala län
Värmland
Väst
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Örebro län
Östergötland
Summa
Antal ombud per
avdelning
6
6
5
7
7
6
9
7
9
8
6
5
7
8
7
9
11
10
9
5
7
8
10
10
5
6
5
6
204