Vi-skogens pantranking Halland s län 2016 2015

Vi-skogens pantranking
Halland s län
Kommun/Län
Laholm
Kungsbacka
Varberg
Hylte
Halmstad
Falkenberg
Halland
Summa
12 415
33 825
52 609
22 476
8 137
4 438
133 900
2016
Donationsprocent
2,66%
2,16%
1,89%
1,45%
1,39%
1,39%
1,82%
2015
Ranking
inom län
Ranking Sverige
1
2
3
4
5
6
26
49
68
129
140
141
Antal träd
620
1691
2630
1123
406
221
6 691
Donationsprocent
1,88%
2,47%
2,29%
1,41%
1,71%
1,09%
1,81%
Ranking
inom län
Ranking
Sverige
3
1
2
5
4
6
66
31
41
119
83
158
63
84
94
170
87
60
1,83%
0
0
0
0
0
0