Östra Tynningö—Höganäs/Norra Tynningö 689

Östra Tynningö—Höganäs/Norra Tynningö
689
Giltighetstid
Noter
13 april—18 juni 2017
689
424 avg Gustavsbergs C
Färja avg Norra Lagnö
Östra Tynningö
Höganäs torg
Norra Tynningö
Höganäs
Båt ank Vaxholm
Båt ank Strömkajen
Observera!
b Går endast 13/4—11/5.
h Går endast 12/5—18/6.
13/4, 24/5, 5/6 körs fredagsturer.
helgdagar körs söndagsturer.
Måndag—torsdag
06.10
x
06.25
06.35
x
—
06.47
06.40
06.01
06.47
07.00
x
07.20
07.30
07.47
08.00
x
08.18
07.30
08.25
06.00
06.47
07.00
x
07.20
07.30
07.47
08.00
x
08.18
07.30
08.25
07.55
08.00
08.27
08.55
x
—
09.10
09.30
10.10
13.00
13.27
13.45h
—
14.00h
14.10
15.07
15.20
—
15.30
11.07 12.07
11.20 12.50h 13.15
x
xh
—
11.35
—
13.30
13.05h
12.15 13.15h 13.55b
14.10h 15.55
11.07
11.20
x
11.35
13.15
—
13.30
13.00
14.07
14.20
—
14.30
14.10
15.15
15.10
15.27
16.20
—
16.30
16.10 17.00
16.47 17.27
17.10 17.45
x
—
—
18:00
17.20
16.55 17.50h 18.45
18.20
Fredag
424 avg Gustavsbergs C
Färja avg Norra Lagnö
Östra Tynningö
Höganäs torg
Norra Tynningö
Höganäs
Båt ank Vaxholm
Båt ank Strömkajen
06.10
x
06.25
06.35
x
—
06.47
06.40
07.55
08.00
08.27
08.55
x
—
09.10
09.30
10.10
12.15
Lördag
424 avg Gustavsbergs C
Färja avg Norra Lagnö
Östra Tynningö
Höganäs torg
Norra Tynningö
Höganäs
Båt ank Vaxholm
Båt ank Strömkajen
09.00
x
—
09.15
09.25
12.07
12.50
x
—
13.05
13.15
14.00
15.10 16.10 17.00
15.27 17.07 17.47
16.05 17.30 18.05
x
x
—
—
—
18.20
16.20 17.45
16.30 17.55 18.55
17.30 19.05h
17.45
18.27
18.55
x
—
19.10
19.20
Sön- och helgdag
10.15
x
—
10.30
10.40
11.35
12.27
12.55
x
—
13.10
13.20
13.07
13.20
x
—
13.35
14.30
14.35
15.07
15.30
x
—
15.45
15.55
17.05
16.43
17.07
17.35
x
—
17.50
18.05
19.00
09.20
x
—
09.35
09.45
08.48
09.27
10.05
x
—
10.20
11.35
12.27
12.50
x
—
13.05
13.15
14.35
15.07
15.35
x
—
15.50
17.05
16.43
17.07
17.30
x
—
17.45
17.55
18.07
18.35
x
—
18.50
19.00
20.00
17.47
18.15
x
—
18.30
18.45
17.45
18.27
18.40
—
18.55
19.30