Klinisk mikrobiologi ( 96 kB)

Medicinsk service
Labmedicin
Pris 2017 - Riks
Klinisk mikrobiologi
Kod
Benämning
Pris i kr
Akutomhändertagande: 75% tillägg
Akuttillägg utanför ordinarie arbetstid:
1 383
2 592
5 180
Tillägg mån-fre 17.00-21.00
Tillägg lör, sön och helg 15.00-21.00
Tillägg natt
Bakteriologiska undersökningar
U32030
Actinomyces, odling
U32040
Anaerobodling
U32050
Angina vincentii, mikroskopi
U32110
Atypisk pneumoni, DNA (4 analyser)
U33400
Bakterier, DNA (16S rDNA)
U32130
Blododling
U32140
Blododling, utvidgad
Q52434
Bordetella pertussis, DNA
Q52430
Borrelia, DNA
U33380
Chlamydophila psittaci och Legionella art, DNA
U53250
Chlamydia trachomatis/gonokocker
U53260
U32190
Clostridium difficile diagnostik
U32240
Difteriodling
U32260
EHEC, påvisning
U32320
Faecesodling
U32330
Faecesodling, hälsokontroll
U32340
Faecesodling, kontroll bärarskap
U32350
Faecesodling, omgivningskontroll
U32360
Faecesodling, Vibrio
U33440
Arcanobakterier/Fusobakterier, DNA
U32380
Genitalodling
U32400
Gonokockodling
U32410
Gonokockodling & MIC-bestämning
U32430
Grupp B streptokocker, odling
Q52417
H influenzae, DNA
Q57915
Helicobacter pylori, antigen i faeces
U32460
Helicobacter pylori, DNA - biopsi
U32480
Hörselgångssekret, odling
Q52510
Legionella art, DNA
U32540
Legionellaodling
U32570
Likvorodling
U32590
Listeria, odling
U32790
Luftvägar, utvidgad odling (CF)
U32630
Meningitagens, DNA - likvor
Q52408
Meningokocker, DNA
U32640
Meningokockodling
U32650
Mikroskopi
U32660
Mikroskopi, cytospin
U33370
Mycoplasma pneumoniae och Chlamydophila pneumoniae, DNA
Q52672
Mycoplasma genitalium, RNA
Q45201
Mykobacterium tuberculosis komplexet, DNA
U18850
Mykobakterier, odling
U18950
Mykobakterier, odling+artbestämning
U18880
Mykobakterier, odling+resistensbestämning
2017 v1
Sida 1 av 6
2 068
231
281
861
1 242
227
255
438
861
557
202
599
445
472
167
87
167
87
167
391
160
134
953
164
557
454
351
120
391
325
291
139
580
790
557
322
146
281
557
398
707
322
2 680
1 926
Medicinsk service
Labmedicin
Pris 2017 - Riks
Klinisk mikrobiologi
Kod
U18980
U18990
U19600
U32770
U32780
Q52515
Q52413
U33010
U33030
U33050
U33060
U33100
U33110
U33120
U34350
U33170
U33190
U33250
U33260
U33270
U33280
Benämning
Mykobakterier, odling+art- och resistensbestämning
Mykobakterier, odling+art- och utökad resistensbestämning
Mykobakterier, mikroskopi
Nedre luftvägar, odling
Nedre luftvägar, skyddad borste, odling
Pneumokocker, antigen i likvor
Pneumokocker, DNA
Sterila prov, odling
Sterila prov, utvidgad odling
Svalgodling, beta-streptokocker
Svalgodling, utvidgad
Sårodling
Sårodling, utvidgad
Sårodling, ytlig
Urin, Legionella- och pneumokockantigen, snabbtest
Urinodling
Urinodling, utvidgad
Ögonodling
Ögonodling, utvidgad
Övre luftvägar, odling
Övre luftvägar, utvidgad odling
Pris i kr
4 284
14 888
155
167
626
595
438
211
237
108
144
197
253
125
651
116
182
111
164
140
186
Art- och typbestämningar
U32070
ArtID, B.cepacia-komplexet
U32080
ArtID, jästsvamp
U33900
Art-id jästsvamp inkl MIC
U33910
Art-id jästsvamp inkl MIC (2 medel)
U33920
Art-id jästsvamp inkl MIC (3 medel)
U33930
Art-id jästsvamp inkl MIC (4 medel)
U33940
Art-id jästsvamp inkl MIC (5 medel)
U33950
Art-id jästsvamp inkl MIC (6 medel)
U33320
ArtID, sekvensanalys
U32090
ArtID, svamp
U33960
Art-id svamp inkl MIC
U33970
Art-id svamp inkl MIC (2 medel)
U33980
Art-id svamp inkl MIC (3 medel)
U33990
Art-id svamp inkl MIC (4 medel)
U34000
Art-id svamp inkl MIC (5 medel)
U34010
Art-id svamp inkl MIC (6 medel)
Q52461
Grupp A streptokocker, emm-typning
U32440
Haemophilus influenzae, typning
U32600
Listeria, typning
Q52464
Pneumokocker, kapseltypning
Q52531
Repetitive PCR
Q52530
Repetitive PCR E.coli
Q52460
S.aureus, spa-typning
U33240
Yersinia, typning
1 541
284
503
722
942
1 162
1 383
1 602
1 282
316
539
756
976
1 197
1 415
1 637
1 142
906
139
365
924
722
1 142
1 012
Toxinpåvisning
U32270
Endotoxinanalys
Q52472
Panton-Valentine leukocidin (PVL)
Q52469
Stafylokocker, SSSS
Q52473
TSST-1 toxingen, DNA
405
290
1 036
290
2017 v1
Sida 2 av 6
Medicinsk service
Labmedicin
Pris 2017 - Riks
Klinisk mikrobiologi
Kod
Benämning
Svampdiagnostik
U32060
Arabinitolkvot i urin
Q52802
Cryptokocker, antigen
U32490
Jästsvamp, odling
Q52422
Pneumocystis jiroveci, DNA
U33080
Svamp, DNA (18S DNA)
U33070
Svamp, mikroskopi
U33090
Svamp, odling
U39949
Svampodling >1
U33550
Svampodling inkl. mikroskopi
U33840
Svampodling inkl MIC
U33850
Svampodling inkl MIC (2 medel)
U33860
Svampodling inkl MIC (3 medel)
U33870
Svampodling inkl MIC (4 medel)
U33880
Svampodling inkl MIC (5 medel)
U33890
Svampodling inkl MIC (6 medel)
U34370
Svampodling inkl MIC (7 medel)
U34380
Svampodling inkl MIC (8 medel)
U34390
Svampodling inkl MIC (9 medel)
U34400
Svampodling inkl mikroskopi o MIC (1 medel)
U34410
Svampodling inkl mikroskopi o MIC (2 medel)
U34420
Svampodling inkl mikroskopi o MIC (3 medel)
U34430
Svampodling inkl mikroskopi o MIC (4 medel)
U34440
Svampodling inkl mikroskopi o MIC (5 medel)
U34450
Svampodling inkl mikroskopi o MIC (6 medel)
U34460
Svampodling inkl mikroskopi o MIC (7 medel)
U34470
Svampodling inkl mikroskopi o MIC (8 medel)
U34480
Svampodling inkl mikroskopi o MIC (9 medel)
Parasitologi
U32010
Acanthamoeba, mikroskopi
U32020
Acanthamoeba, odling
U32150
Blodparasiter, mikroskopi
U32550
Leishmania, mikroskopi
U32560
Leishmania, odling
Q52517
Malaria-antigen, snabbtest
U33810
Parasiter övriga sekret/vävnad, mikroskopi
U32910
Protozoer oocystor, mikroskopi
U32970
Schistosoma, mikroskopi
U32840
Tarmparasiter, mikroskopi
U34250
Tarmprotozoer, DNA-påvisning
Pris i kr
444
483
109
889
1 242
246
160
160
407
379
599
819
1 040
1 260
1 478
1 698
1 918
2 138
627
847
1 067
1 287
1 506
1 726
1 946
2 166
2 386
1 091
2 222
2 122
1 519
2 531
531
732
732
732
260
711
Antibiotika
Q45203
Isoniazid (MTBDR)
U39918
Resistensbestämning (MIC), per medel
Q45202
Rifampicin (MTBDR)
710
116
710
Vårdhygieniska undersökningar
U39903
Autoklav, sporprov mm, kontroll, per prov
U39905
Bakteriologisk sterilkontroll mm
U32500
Bröstmjölk mm, kvalitetskontroll
U32230
Dialysvätska, kontrollodling
U39901
Miljöundersökning, luftprov
U34070
Miljöodling, MRSA
77
130
239
256
87
148
2017 v1
Sida 3 av 6
Medicinsk service
Labmedicin
Pris 2017 - Riks
Klinisk mikrobiologi
Kod
U39902
U33220
U32530
Benämning
Miljöundersökning, odling
Vatten, kontrollodling
Vatten, Legionella kontrollodling
Pris i kr
83
286
1 169
Multiresistenta bakterier
U32290
ESBL, påvisning
U32670
MRSA, påvisning
U32900
Pneumokocker, Pc-nedsatta
U34090
Screen av resistenta gramneg bakterier
U33230
VRE, påvisning
Infektionsserologi, antikroppspåvisning
Q53411
Adenovirus, IgG
Q27120
Borrelia, Flageller, IgG
Q27130
Borrelia, Flageller, IgM
Q57918
Borrelia, IgG
Q27185
Borrelia, IgM
Q27170
Borrelia, Western blot, IgG
Q27180
Borrelia, Western blot, IgM
Q51101
Chlamydophila pneumoniae, IgG (Elisa)
Q51111
Chlamydophila pneumoniae, IgM (Elisa)
Q57927,
Q57930
Cytomegalvirus CMV, IgG
Q57932
Cytomegalvirus CMV, IgG aviditet
Q57928,
Q57934
Cytomegalvirus CMV, IgM
Q53207
Epstein Barr-virus EBNA
Q53183
Epstein Barr-virus VCA, IgG
Q53192
Epstein Barr-virus VCA, IgM
Q53470
Helicobacter pylori IgG
Q53151
Herpes simplex-virus 2, IgG
Q53136
Herpes simplex-virus, IgG
Q53140
Herpes simplex-virus, IgM
Q53401
Influensavirus A, IgG
Q53406
Influensavirus B, IgG
Q26901,
Q26902
Legionella
Q53208
Mononukleos snabbtest
Q53236
Morbillivirus, IgG
Q53240
Morbillivirus, IgM
Q53073
Mycoplasma pneumoniae, IgG
Q53081
Mycoplasma pneumoniae, IgM
Q53216
Parotitvirus, IgG
Q53220
Parotitvirus, IgM
Q57922
Parvovirus B19 IgG
Q57923
Parvovirus B19 IgM
Q27662
Pertussis-Toxin, IgA
Q27642
Pertussis-Toxin, IgG
Q57936
Rubella, IgG immunitetstest
Q57938
Rubella, IgM
Q57916
Syfilis, screeningtest
Q27320
Syfilis, (TPPA)
Q27300
Syfilis, (Wassermanns reaktion)
Q27310
Syfilis, (VDRL)
2017 v1
Sida 4 av 6
160
148
119
206
189
99
487
487
190
190
475
365
169
174
112
610
144
181
181
189
140
270
168
242
168
168
454
315
168
286
168
256
168
256
388
371
136
146
111
147
69
167
342
174
Medicinsk service
Labmedicin
Pris 2017 - Riks
Klinisk mikrobiologi
Kod
Q27370
Q27360
Q27192
Q27193
Q25650
Q57924
Q57925
Q53118
Q53120
Benämning
Syfilis, CAPTIA-IgG (Elisa)
Syfilis, CAPTIA-IgM (Elisa)
TBE, IgG
TBE, IgM
TB-specifikt antigen, Quantiferon
Toxoplasma, IgG
Toxoplasma, IgM
Varicella Zoster-virus, IgG
Varicella Zoster-virus, IgM
Pris i kr
385
661
168
174
610
188
195
179
245
Virologiska undersökningar
Q52654
Adenovirus, DNA
Q52336
Adenovirus i likvor, DNA
Q52337
BK-virus
Q52653
Cytomegalvirus CMV, DNA
Q52328
Cytomegalvirus CMV, kvantitativ test, DNA
Q52291
Cytomegalvirus CMV likvor, DNA
Q57588
DNA-sekvensering, fylogenetik
Q52343
EB-virus DNA
Q52344
EB-virus DNA, Likvor
Q52818
Enterovirus D68
Q52814
Enterovirus, RNA
Q52355
Enterovirus, RNA, Likvor
Q52720,
Q52722,
Q52724, Gastroenteritvirus: Noro I, Noro II, Sapo, Rota, Adeno, Astro virus
Q52726, diagnostik, RNA
Q52728,
Q52730
Q52280,
Herpes Simplex-virus i likvor, DNA
Q52281
Q52650,
Herpes Simplex-virus, DNA
Q52651
JC-virus
Q52347
Q52760,
Q52766,
Luftvägsblock virus: Influensa A och B, RS-virus typ A och B,
Q52768,
Metapneumovirus, RNA
Q52770,
Q52772
U54330
Luftvägsblock virus utvidgat
Q52816
Parechovirus RNA
Q52357
Parechovirus RNA, likvor
Q52647
Parvovirus B19, DNA
Q52133,
Q52135, Snabb PCR: Influensa A och B, RS-virus
Q52137
Q52307
Varicella Zoster-virus i likvor, DNA
Q52652
Varicella Zoster-virus, DNA
Hepatit - HIV - HTLV- undersökningar
Q57588
DNA-sekvensering, fylogenetik
Q57590
GBV-C/Hepatit G-virus, RNA
U56940
Gravidscreening
Q57884
Hepatit A, IgM-antikroppar Anti-HAV IgM
2017 v1
Sida 5 av 6
400
596
946
400
1 506
596
2 243
946
1 435
547
510
696
722
806
407
1 435
550
1 253
510
696
571
1 840
634
405
2 243
1 033
330
123
Medicinsk service
Labmedicin
Pris 2017 - Riks
Klinisk mikrobiologi
Kod
Q57882
Q57904
Q57906
Q57911
Q57914
Q57912
Q57435
Q57921
Q57900
Q57479
Q57559
Q57886
Q57568
Q57496
Q57622
Q57646
Q57632
Q57901
Q57917
Benämning
Hepatit A, immunitetstest Anti-HAV total
Hepatit B, Anti-HBc
Hepatit B, Anti-HBc IgM
Hepatit B, Anti-HBe
Hepatit B, HBeAg
Hepatit B, immunitetstest Anti-HBs
Hepatit B, konfirmationstest HBsAg
Hepatit B, kvantitativ HBsAg
Hepatit B, screeningtest HBsAg
Hepatit B-virus, kvantitativ test, DNA
Hepatit C, Anti-HCV (Line Immuno Assay LIA)
Hepatit C, screeningtest Anti-HCV
Hepatit C-virus, kvantitativ test, RNA
Hepatit D-virus antikroppar
HIV, Anti-HIV 1 / HIV 2 (RIBA)
HIV-1, kvantitativ test, RNA
HIV-1-antigen
HIV-antikroppar / antigen, screeningtest
HTLV-antikroppar Anti-HTLV I/II
Övrigt
Frysning av prov
Vidarebefordran av prov
2017 v1
Pris i kr
118
123
132
127
132
144
214
337
69
1 890
1 449
130
1 404
293
1 744
1 826
690
83
123
45
73
Sida 6 av 6