Elevnytt vecka 5 - Linköpings kommun

ElevNYTT
Anders
Ljungstedts
gymnasium
läsåret 2016/2017 – vecka 05
Redaktör:
Oskar Hansson, biblioteket, tel 013-20 53 52
Manus ska vara övertecknad tillhanda senast fredag kl. 16.00 före publiceringsvecka. Manus
lämnas via e-post till funktionsbrevlåda [email protected]
ALLMÄN INFORMATION
Utbyte mellan Språkintroduktion och RL
(Oscar Hultqvist)
Under perioden vecka 3 till vecka 9 sker ett samarbete mellan Språkintroduktions
fortsättningsgrupp ”Människa och Hälsa” samt Restaurang och Livsmedelsprogrammet.
Samarbetet går ur på att elever från Språkintroduktion som är intresserade av att i framtiden
kanske gå på programmet får komma ut och testa på olika moment.
Eleverna från länder så som Kroatien, Somalia, Afghanistan, Syrien och Palestina kommer
varje torsdag att få testa på bland annat bakning, arbeta i butiken, matlagning och andra
verksamheter kopplat till undervisningen på programmet. Hittills är samarbetet mycket lyckat,
eleverna nöjda, och vi på Språkintroduktion uppskattar möjligheten till sådana här
samarbeten, speciellt då många av våra elever i framtiden kommer att söka sig till Anders
Ljungstedts Gymnasium när de påbörjar sina gymnasieutbildningar.
1 (2)
SYV INFORMERAR
Sofia Eriksson (53 21), Ulla Nilsson (75 90), Marita Mikaelsson (70 43), Elin Berger (75
97)
Snart dags för årets utbildningsmässa!
Onsdagen den 8 februari, 13.00–16.00 är det dags för årets Utbildningsmässa. Mässan
anordnas i samarbete med Studie- och yrkesvägledarna på gymnasieskolan och
vuxenutbildningen i Linköpings kommun och Linköpings Universitet. På mässan finns
utställare från regionens Yrkeshögskolor och Folkhögskolor, 15-20 Universitet och Högskolor
från hela landet, samt förmedlare av Utlandsstudier. Mässan äger rum på Linköpings
Universitet i lokal Terra. Affischen för Utbildningsmässan finns som bilaga till detta
dokument.
Ta chansen att få en bild av framtidens möjligheter, välkomna!
2 (2)