Läs mer - Sparbanken i Karlshamn

Karlshamn februari 2017
Lönsamt lantbruk!
Sparbanken i Karlshamn, LRF Konsult och Södra hälsar dig välkommen till Ekonomi- &
Skatteträff för skogs- och lantbrukare. Vi informerar om skattenyheter och om
tjänster speciellt utvecklade för dig som lantbrukare.
Torsdag den 16 mars kl 18.30
Folkets Hus i Kyrkhult.
- Aktuellt från banken:
- Vad händer på räntemarknaden? Roger Johansson
- Digitala tjänster, Camilla Lönquist och Jörgen Lindh
-
Skattenyheter: Personalliggare – vem berörs? Kontrolluppgifter varje
månad? Installation av solceller på näringsfastighet – vad gäller?
Carina Cehlin, LRF Konsult
-
Fastighetsmarknaden, prisstatistik – Gunnar Jönsson LRF Konsult
-
EU-stöd, Per-Ola Frisell, LRF Konsult
-
Lönsamt familjeskogsbruk och marknaden, Tomas Wessberg, Södra
Sista anmälningsdag tisdag 14 mars
Detta är ett samarrangemang med LRF: avdelningarna i Karlshamns och
Olofströms kommuner och Södra.
Varmt välkommen!
Sparbanken i Karlshamn
INTERN