MÖTESLISTA

MÖTESLOKALER
STOCKHOLM
Barfotagruppen
Bill & Bobs vänner
Citygruppen Flempangruppen
Handengruppen
Högdalsgruppen
Jordbrogruppen
Kärrtorpsgruppen
Moskegruppen
Södergruppen Södertäljegruppen
Villighetsgruppen GÄVLE
Gävlegruppen HUDDIKSVALL
Barn av vår tid
HÄRNÖSAND
Härnösandsgruppen
Tegnérlunden 7, T-Rådmansgatan
Karlbergsvägen 32, T-Odenplan
Kammakargatan 58, T-Rådmansgatan
Flemingsbergkyrkan, Diagnosvägen 14
X-Cons lokaler, Handens Stationsväg 19
Harpsundsgatan 19 på gaveln, T-Högdalen
Jordbro kyrka Moränvägen 17, P-Jordbro
Lejdaren, Lågskärsvägen 7, T-Kärrtorp
Moskén, Kapellgränd 10, T-Medis
Hartwickska huset, S:tPaulsg 39, T-Mariatorget
IOGT NTO, Övre Torekällgatan 29 Södertälje
Verkstan, Bergsunds strand 43A, T-Hornstull
Kålhagsgatan 4 (KRIS)
S:t Jakobsgården, baksidan
Repslagargatan/Lilla Kyrkogatan
Härnösands folkhögskola - Tjädern
Murbergsvägen 32
KRAMFORS
Kramforsgruppen
LP-Stiftelsens lokal
Strandgatan 15 5tr.
VARBERG
Borgengruppen
Församlingshemmet, Sveagatan 24
VISBY
Visbygruppen VÄXJÖ
Växjögruppen
Missionskyrkan, Tjelvarvägen 4
(ingång norra gaveln)
Skogslyckans församlingshem,
Ekebovägen 15 (ingång från Allégatan)
MÖTESLISTA
DAA, Drug Addicts Anonymous är en gemenskap av män och
kvinnor som delar sina erfarenheter, förhoppningar och sin styrka
med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och
hjälpa andra att tillfriskna från narkomani.
Det enda kravet för medlemsskap är en önskan att sluta använda
narkotika och alla andra sinnesförändrande substanser.
DAA kräver inga inträdes- eller medlemsavgifter. Vi är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag. DAA har ingen anknytning till någon religion, politisk organisation eller institution.
Ej heller till annan rörelse av något slag. Vi deltar inte i offentliga
debatter och framträder varken som förespråkare för eller
motståndare till något annat.
Vårt främsta syfte är att hålla oss drogfria och hjälpa andra
narkomaner att uppnå samma frihet
Copyright © by AA Grapewine Inc. och anpassad med tillstånd.
Tillståndet att anpassa AA:s programförklaring innebär ingen anknytning till
eller stöd åt något annat program eller annan organisation.
2017-03-01
MÖTEN I STOCKHOLM
Måndag
17.30 - 18.30
18.00 - 19.00
19.00 - 20.15*
Högdalsgruppen
Handengruppen
Citygruppen
Tisdag
18.00 - 19.15*
19.00 - 20.15 Södertäljegruppen
Kärrtorpsgruppen
Onsdag
12.00 - 13.00
18.30 - 19.30
19.00 - 20.15 Högdalsgruppen
Flempangruppen
Citygruppen
Torsdag
16.30 - 17.30 19.00 - 20.15 Södergruppen
Kärrtorpsgruppen
Fredag
16.30 - 17.30 17.30 - 18.30
19.00 - 20.15 Södergruppen
Högdalsgruppen
Barfotagruppen
Lördag
10.00 - 11.30 10.30 - 11.30 11.00 - 12.30*
16.30 - 17.30* Jordbrogruppen
Bill & Bobs vänner
Villighetsgruppen
Södergruppen
Söndag
11.00 - 12.15
12.00 - 13.15*
18.00 - 19.15
Moskegruppen
Södertäljegruppen
Kärrtorpsgruppen
MER INFORMATION
På hemsidan www.daa.nu finns aktuella mötestider. Där kan du också ställa frågor.
Ändringar i möteslistan mejlas till: [email protected]
Beställningar av brickor, möteslistor och annat material: [email protected]
Vill du starta en DAA-grupp? Maila [email protected]
MÖTEN I ÖVRIGA LANDET
Måndag
12.00 - 13.00* 19.00 - 20.30*
Visbygruppen
Härnösandsgruppen
Tisdag
18.00 - 19.15*
18.30 - 20.00* 19.00 - 20.15*
Barn av vår tid
Växjögruppen
Borgengruppen
Onsdag
18.30 - 19.30 19.00 - 20.00 Visbygruppen Gävlegruppen
Fredag
12.00 - 13.00*
18.00 - 19.00
Visbygruppen
Barn av vår tid
Lördag
14.45 - 16.15
18.30 - 20.00 19.00 - 20.15* Kramforsgruppen
Växjögruppen
Gävlegruppen
se www.daa.nu för mötestyp och aktuell information
*öppet möte
MEETINGS OUTSIDE OF SWEDEN
DAA have groups in Denmark, Lithuania, Germany, Canada, Great Britain and in the
USA.
For information about these groups and for information about DAA in English, visit
www.daa.nu