Cell Impact Pressrelease 2017-03-01

Cell Impact AB (publ)
Plåtvägen 18
691 50 Karlskoga
www.cellimpact.se
Pressmeddelande
Karlskoga
1 mars 2017
Cell Impacts styrelseordförande Jan Rynning har avlidit.
Cell Impact har under morgonen idag nåtts av det tragiska beskedet att Bolagets
mycket uppskattade och engagerade styrelseordförande sedan drygt fyra år, Jan
Rynning, hastigt och oväntat har avlidit till följd av sjukdom med hastigt förlopp.
Våra tankar går idag främst till Jans familj och närmast anhöriga.
Avseende de förändringar det inträffade medför i Cell Impacts styrelse återkommer
Bolaget efter det att styrelsen har haft möjlighet att sammanträda, vilket den avser göra
inom kort.
För ytterligare information, kontakta:
Mats Wallin, VD Cell Impact AB (publ), + 46 70 568 88 40
[email protected]
eller
Mattias Klintemar, Valberedningens Ordförande i Cell Impact AB (publ),
+ 46 70 932 64 67
Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 mars 2017 kl. 12:15.CET.
Cell Impact’s B shares are listed on the Nasdaq First North since February 20, 2013 (ticker code: CI B).
Cell Impact’s Certified Adviser on Nasdaq First North is Erik Penser Bankaktiebolag www.penser.se