Pressmeddelande

Pressmeddelande
Norrköping 2017-03-02
Nya ordrar
MultiDocker säkrar nya ordrar
USA
MultiDocker har signerat ett kontrakt om försäljningen av två maskiner till USA. Maskinerna säljs genom
samarbetspartnern Process Equipment.
Spanien
MultiDocker har signerat kontrakt om försäljningen av tre begagnade maskiner med en maskinhandlare i
Spanien. (Denna affär har tidigare nämnts i ”2016 och Q4. Bokslutskommunike MultiDocker”).
Totalt uppgår värdet av de två affärerna till cirka 15 miljoner kronor.
”Vi är mycket glada att se fortsatt tillväxt på den amerikanska marknaden. Samtidigt gläds vi åt att vi
lyckas skapa bra affärer under Q1, som i vanliga fall inte är en period där vi förväntar oss den största
försäljningsvolymen under året”, säger VD Percy Österström.
För ytterligare information kontakta:
Percy Österström
070-53 196 03
[email protected]
Om MultiDocker
MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag verksamma på en global marknad. MultiDocker
utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler.
Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. Multidocker
har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner.
MultiDocker Cargo Handling AB I Org nummer: 556149-1860 I
Phone: +46 (0)11 450 30 00 I
Saltängsgatan 15 I
SE-602 22 Norrköping, Sweden
[email protected] I www.multidocker.com