ASTG PM Konvertibler kassa

Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)
Org.nr 556943 - 8442
Pressrelease
3 mars 2017
(NGM:ASTG)
ASTG AB: Konvertibler omförhandlade och kassan stärkt
ASTG har denna dag nått en uppgörelse runt de konvertibla skuldebrev a 15 MSEK som vid
upprättandet av bolagets årsredovisning ej var avtalade. Konvertibelägarna R-Östman
R Östman Invest AB samt
Lars-Otto Hylbo Förvaltning
ng i Svedala AB kommer att vid konvertiblernas förfall den 31 mars 2017
att erbjuda förlängning av löptiden fram till den 31 december 2017. Villkoren blir då desamma som
gällt innan (Årsränta a 10% samt konverteringskurs 2 kronor / aktie).
aktie)
Bolagets hot runt
nt den fortsatta driften är således undanröjda.
Bolagets kassa har dessutom i enlighet med vad som tidigare kommunicerats stärkts med 4 MSEK i
form av reverslån. Vi vidhåller vårt tidigare uttalande om stöd från ägare vid behov fram till att
bolaget levererar
rar efter egna meriter.
Om Advanced Stabilized Technologies Group AB
I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.
ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga
4 axliga stabiliserande VSAT antenner för
framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs
antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem,
tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda
för mätning av rörelser i tre dimensioner.
Bolagets säte är i Stockholm.
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:
Andreas Adelgren, Vd
Telefon: 072-73 74 317