Valberedningens förslag till SULF-föreningsstyrelse 2017-18

Förslag för SULF styrelsen Ledamöter-2017/2018
Ledamöter
Maja Pelling (ordf.)
Signe Borch (vice ordf.)
Petra Platen
Catrine Forssén
Catrine Folcker
Erik Pålsen
Jeanette Lindberg
Suppleanter
Donald Blomqvist
Rut Blomqvist
Henriette Philipson
Revisor
Mikael Johansson
valberedning
Zareen Abbas (sammankallande)
Pelle Kronestedt
Mikael Brisslert