TDmap old - Tornedalsloppet

Tornedalsloppet spårkarta del 1 ( Map part 1)
Start 45km
Vätska
Drinking station
Stafettväxling
Tornedalsloppet spårkarta del 2 (Map part 2)
Polcirkelpris
Vätska
Drinking station
Stafettväxel
Start 23km
Vätska
Drinking station
Stafettväxel
Tornedalsloppet spårkarta del 3 (Map part 3)
Vätska
Drinking station
Start 11km
Vätska
Drinking station
Stafettväxel
Tornedalsloppet spårkarta del 4 (Map part 4)
Start 11km
Vätska
Drinking station
Stafettväxel
Ollebacken
Vätska
Drinking station
Vätska
Drinking station
Mål/Finish
Ny sträckning
New route