Dokumentation av klagomål/synpunkter/idéer

Klagomål eller synpunkt
Om du tar emot klagomål på telefon, läs upp det du antecknat så att den som ringer får
godkänna formuleringarna.
Datum:
Uppgiftslämnare
Namn (frivilligt)
Adress/telefon
Kategori
( ) Information
( ) Ekonomi
( ) Trygghet
( ) Lärande/utveckling
Klagomål eller synpunkt
(
(
(
(
)
)
)
)
Organisation
Lokaler
Likabehandling
Hälsa/arbetsmiljö
(
(
(
(
)
)
)
)
Bemötande
Måltider
Demokrati/inflytande
Barn i behov av stöd