Avd dubbel - LRF Konsult

Avdelningsbeskrivning
i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹
Skifte: 1
Avd
nr
Areal
ha
(-avdrag)
[skikt]
Ålder
år
Hkl
(Skikt)
SI
Virkesförråd
ha
avd
Mål
klass
Trädslag
Med
diam
cm
Beskrivning
Åtgärd
Alternativ
N
ä
r
Uttag
inkl tillväxt
% m³sk
Årlig
tillväxt Not ¹
m³sk/ha
Olikåldrigt
Blåbärstyp (30)
Frisk (2)
Gallring
2022 25
Olikåldrigt
Varierande volym
Blåbärstyp (30)
Frisk (2)
Röjning
2018 25
30
Blåbärstyp (30)
Frisk (2)
Ingen åtgärd
100
20
Blåbärstyp (30)
Frisk (2)
Gallring
100
18
Bäck
Tallsumpskog
Blåbärstyp (30)
Fuktig (3)
Ingen åtgärd
Tall
Gran
94
6
16
14
Blåbärstyp (30)
Frisk (2)
Gallring
2019 25
42
7,9
Tall
Gran
53
47
30
18
Bäck
Fuktstråk
Blåbärstyp (30)
Frisk (2)
Föryng avv
2022 100
556
2,9
1
0,6
50
G1
G22
155
93 PG
Tall
Gran
Löv
29
68
3
20
17
16
2
6,3
23
R2
T22
30
189 PG
Tall
Gran
Löv
60
20
20
8
7
5
2
[6,3]
130
ÖF
T22
25
157 PG
Tall
100
3
1,5
55
G1
T22
180
270 PG
Tall
4
0,7
120
S3
T14
90
63 NO,b Tall
5
0,9
30
G1
T22
160
144 PG
6
2,2
110
S2
T22
225
495 PG
7
0,7
30
6,8
3,8
0,9
2020 25
77
5,9
2,1
i
Myr
pcSKOG
Utskriven: 2017-02-27
Län: Dalarnas län Kommun: Mora Församling: Mora
Östnor 147:1 Id: 206201471
Avdelningsbeskrivning
i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹
Skifte: 2
Avd
nr
Areal
ha
(-avdrag)
[skikt]
8
3,4
9
1,3
Ålder
år
50
Hkl
(Skikt)
SI
S3
G24
Virkesförråd
ha
115
avd
Mål
klass
Trädslag
391 NO,b Gran
Löv
pcSKOG
Län: Dalarnas län Kommun: Mora Församling: Mora
Östnor 147:1 Id: 206201471
Med
diam
cm
70
30
20
18
Beskrivning
Ö
Smalbladig grästyp
Frisk (2)
Åtgärd
Alternativ
Ingen åtgärd
N
ä
r
Uttag
inkl tillväxt
% m³sk
Årlig
tillväxt Not ¹
m³sk/ha
5,8
Österdalälven
Utskriven: 2017-02-27
Avdelningsbeskrivning
i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹
Skifte: 3
Avd
nr
Areal
ha
(-avdrag)
[skikt]
10
0,1
11
0,1
Ålder
år
35
Hkl
(Skikt)
SI
G1
B22
Virkesförråd
ha
avd
130
Mål
klass
13 PG
Trädslag
Löv
Med
diam
cm
100
18
Beskrivning
Smalbladig grästyp
Frisk (2)
Åtgärd
Alternativ
Gallring
N
ä
r
Uttag
inkl tillväxt
% m³sk
2023 25
5
Årlig
tillväxt Not ¹
m³sk/ha
7,5
Åker
pcSKOG
Utskriven: 2017-02-27
Län: Dalarnas län Kommun: Mora Församling: Mora
Östnor 147:1 Id: 206201471
Avdelningsbeskrivning
i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹
Skifte: 4
Avd
nr
Areal
ha
(-avdrag)
[skikt]
12
0,1
13
0,3
Ålder
år
Hkl
(Skikt)
SI
Virkesförråd
ha
avd
Mål
klass
Trädslag
Med
diam
cm
Beskrivning
Åtgärd
Alternativ
N
ä
r
Uttag
inkl tillväxt
% m³sk
Årlig
tillväxt Not ¹
m³sk/ha
Åker
40
G1
B22
205
pcSKOG
Län: Dalarnas län Kommun: Mora Församling: Mora
Östnor 147:1 Id: 206201471
61 PG
Tall
Löv
7
93
29
23
Olikåldrigt
Smalbladig grästyp
Frisk (2)
Gallring
2022 25
19
8,6
Utskriven: 2017-02-27