Inbjudan - Alfresco

INBJUDAN
Välkommen på seminarium
Farmakologisk behandling vid
käk- och ansiktssmärta och bruxism
Odont.dr, övertandläkare Birgitta Johansson Cahlin
föreläser och diskuterar utifrån sin avhandling
"Medication in temporomandibular disorders and
bruxism".
Smärta och funktionsstörningar i tuggmuskulaturen,
käkleder och angränsande strukturer, temporomandibular disorders (TMDs) liksom tandpressning
och tandgnissling (bruxism) är vanligt och kan orsaka
stora problem och onödigt lidande för den drabbade.
Syftet med avhandlingen var att undersöka olika
aspekter på läkemedelsbehandlingar vid TMDs och
bruxism.
Bland annat undersöktes det allmänna
hälsotillståndet hos TMD-patienter genom
identifiering av regelbunden medicinering.
Farmakologisk påverkan på specifika smärttillstånd
och funktionsstörningar (glukosaminsulfat och
botulinumtoxin) liksom vid bruxism (pramipexol)
utvärderades också.
Fredagen den 21 april 2017
kl 13.30–16.00
FoU-centrum Skaraborg, Torggatan 17
(ingång från Sandtorget, vån 4)
Anmälan via Regionkalendern senast 18 april.
FoU-centrum Skaraborg
FoU primärvård Folktandvården FoU
Torggatan 17, 541 30 Skövde
[email protected]