Se hela inbjudan till energimässan.

Energisparträff
Tips som kan spara pengar för er förening!
Energiträff i Sundsvall - Nordichallen, rum Bollen, tisdagen 14:e mars 2017
Energiträff i Örnsköldsvik - FV Backhoppning, Kusthöjden 17, onsdag 22 mars 2017
Välkommen till en inspirerande kväll kring enkla energisparande åtgärder för dig och din
förening!
Energikostnaden för driften av anläggningar står ofta för en betydande del av föreningarnas
utgifter. Den här kvällen får vi tips och inspiration kring hur kostnaderna kan minska.
Samtidigt ger vi vårt miljöarbete ett lyft.
Medverkande är Energikontoret Västernorrland, Energi- och klimatrådgivare samt
intresserade företagare.
Målgruppen är i första hand idrottsföreningar i Västernorrland, men även andra ideella
föreningar samt ansvariga för kommunernas idrottsanläggningar välkomnas.
Deltagande denna kväll är avgiftsfritt.
Anmälan krävs och sker via nedanstående länk: (sista anm.dag Sundsvall 9/3, Övik 16/3)
https://response.questback.com/idrott/energimassa
Program
17:30
Start - Enklare förtärning
18:00
Presentation av deltagare
Information av Energi- och Klimatrådgivare, Energikontoret Västernorrland samt
om möjligheter till stöd för energiåtgärder
19:30
Kaffe och mingel med utställningar av energisparprodukter/företag
Projektet Energismarta Idrottsanläggningar vill ge idrottsföreningarna möjlighet att minska
sin miljöpåverkan och samtidigt kunna satsa sina medel på idrottsaktiviteter istället för
energikostnader.
http://www.rf.se/Distrikt/VasternorrlandsIdrottsforbund/Projekt/Energismartaidrottsanlaggningar/
Kontakt:
Johan Frykland/projektledare
tel: 070-540 72 18
e-post: [email protected]