Inbjudan. Tegeltak - Hantverkslaboratoriet

Tegeltak - återläggning av taktegel vid
renovering
12 MAJ 2017
Tegeltak - återläggning av taktegel vid
renovering.
Schema
Hantverkslaboratoriets kurs riktar sig till yrkesverksamma
aktörer (t.ex. fastighetsägare, fastighetsförvaltare, konsulter, projektörer, restaureringsarkitekter, antikvarier och
entreprenörer) i bygg- och fastighetsbranschen. Kursen är
också öppen för representanter för bostadsrättsföreningar,
med inblick i processen kring en underhållsentreprenad.
Fredag 12 maj
8.45-09.15
09.15-12.00
12.00-13.00
13.00-14.40
14.40-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
Syftet är att ge insikt i de olika aspekter som finns att
beakta vid renovering av tegeltak, med fokus på återläggning. Delmoment som ingår är bland annat besiktning och
bedömning, projektering, ekonomi vid nyläggning/omläggning, logistik, tekniskt utförande, miljömässiga faktorer
samt kulturhistoriska och estetiska aspekter.
Kursledare är Jon Åhlund, Åhlund Byggnadsvård AB samt
Martin Lindholm, Lindholm Restaurering AB. Kursen hålls
i trädgårdens skola, Magasinsgatan 4, i Mariestad den 12
maj 2017. Kostnaden för kursen är 3.000 kr.
Anmälan sker via den kommunala högskoleplattformen
DaCapo Mariestad, klicka här. Senast den 21 april!
Frågor? Kontakta [email protected] Hantverkslaboratoriet.
Fika
Förmiddagen behandlar frågor
om renovering av tegeltak ur ett
beställarperspektiv. Besiktning och
bedömning, projektering o.s.v.
Lunch
Eftermiddagen tar upp frågor om
takomläggning utifrån ett
utförandeperspektiv.
Fika
Forts.
Diskussion kring skriftligt material
från Hantverkslaboratoriet om
renovering och återläggning av taktegel.
HANTVERKSLABORATORIET tillhör Institutionen för kulturvård vid
Göteborgs universitet. Vårt uppdrag är att dokumentera och säkra
hantverkskunskaper, samt att säkra kvalitet, utveckla metoder och
initiera forskning inom kulturmiljöns hantverk. Målet med fortbildningsverksamheten är ökad kunskapsspridning, ökad hantverkskompetens inom kulturmiljövården samt ökat kompetensutrymme för
hantverkaren.