Notering Gris 201709

Slaktanmälan
[email protected]
AVRÄKNINGSNOTERING
AVRÄKNINGSNOTERING
GRIS
GRIS
GRIS
VECKA
Vecka
Vecka
9
KLS UGGLARPS TOPPNOTERING
58%
VIKTSGRUPPER
Öre/kg
50-74,9 För varje kg lägre
-20
75-99,9
se ovan
100-102,9 För varje kg högre -15
103-109,9 För varje kg högre -20
75-99.9
UNGGALT
GALT
Flådd
555
290
KLS UGGLARPS SMÅGRIS
Basvikt
-23 kg
Övervikt
23,1-30 kg
Övervikt 30,1kg
Oflådd
230 UNGGRIS
15,50
se övrigt
KÖTT %
65
63-64
61-62
59-60
58
57-56
55
54
53-45
GALTAR, UNGGRIS
2017-02-27 2017-03-05
Öre/kg
0
+8
+10
+12
se ovan
-13
-30
-40
-50
TILLÄGG KRAV
Vikt
Köttprocent
Slaktgris
75-99,9
54Slaktgris, övriga
Unggalt
SUGGA, UNGSUGGA, GRIS ÖVER 110 kg
65
58
57
56
-109,9
906
850
837 824
490 110 - 139,9
941
885
872 859
140 966
910
897 884
Per lägre kött-%
0
-8
-13
-13
Öre/kg
+1250
+500
+400
Köttprocent
55
54 53-52
794
754 704
829
789 739
854
814 764
-30
-40
-50
Övrigt/Ändringar
2295
800
600
Slaktgris - 20 öre
Lägst bäst betalda vikt är 75 kg
Reservation för eventuella fel SE-nummer: Slakt 500001.
Livdjur Kalmar 4563, Växjö 38977, Ugglarp 92890