null

(
'V
·c.: 7.;,'
- ( 1(
Avsägelse av förtroendeuppdrag
Undertecknad önskar bli entledigad från uppdrag, enligt följande:
uppdrag: .......$..Y.t:..O..J'..C..6/:;;.l2.CZ.&..a/..-:::........ /
.... ~...........................
~
!
. . . ~'J?.(f~~. . . (;;#.cs.?c.<!~.:~....??.C:.1.:t:.........!.!1/(.zo..................................
Ev. datum: ........................................................................................................................................... ..
~f1d.'//.z1.(.;z:............ @<.c~a.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Namn: ....
Personnummer: .........
Adress:41ZI'.~~..........4!.4.?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postadress: .....
f.Z.5.J.F..............f/.l...[#;?f.&,,C.,.C.............................
l
!·"
Telefonnr:
\
.O.l.J..CZ~J.Z!.:t..~ . .
.J..-r-
1..
;
Datum. .................. ./...................20 .... .....·-:z_
L.:..
Underskrift .......
:'J;~~. . . ~. . . . . . . . . . . . . . . ..
Skickas/lämnas till expeditionen
t