inbjudan

VALDSHULTS HEMBYGDSFÖRENING
Kallelse till årsmöte tisdag 14 mars 2017
kl 19:00 i Valdshults missionskyrka
Vid årsmötet förekommer
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Kaffeservering och våfflor
”Vad gjorde man på
kvällen innan TV-n fanns?”
Gunvor Carlsson berättar vad som sysselsatte oss innan TV-n
tog vår tid i anspråk.
Alla hälsas varmt välkomna
Styrelsen