Förslag till styrelse för Sannatorpets Samfällighet inför årsstämman

Förslag till styrelse för Sannatorpets Samfällighet inför årsstämman 2017-03-08
I brist av valberedning har styrelsen agerat valberedning.
En allmän information har skickats ut till samfällighetens medlemmar via epost om det finns intresse
att engagera sig i samfälligheten. Med det resultat som inkommit har styrelsen följande förslag till
styrelse efter årsstämman 2017-03-08.
Ordförande:
Johan Sundström, omval 2 år (accepterat)
Ledamöter:
Per-Erik Jörgensen, omval 2 år (accepterat)
Elin Bernhardsson, 1 år kvar
Gudrun Magnusdottir-Strandberg, 1 år kvar
Anna Anderholm, nyval 2 år (accepterat)
Suppleanter:
Rickard Legnestam, 1 år kvar
Peter Magnusson, nyval 2 år (accepterat)
Revisorer:
Joel Nyström, nyval 2 år (accepterat)
Christer Larsson, 1 år kvar
Revisor suppleant:
Håkan Linnell, 1 år kvar