Fastighetsutdrag Falkenberg Gunnarps-Torsjö Fs:2

Fastighetsutdrag Falkenberg Gunnarps-Torsjö Fs:2
Utdragsdatum
2017-02-27
Beteckning
Falkenberg Gunnarps-Torsjö Fs:2
Godkänd FR: 2012-06-15
Distrikt
Gunnarp
Tidigare beteckning
Inga tidigare beteckningar.
Areal
Land: - kvm
Koordinater fastighet
Omr.
Ändamål
Samfällt fiske i tjärnesjön
Delägande fastigheter
Torsjö Nr 1-4,tåghult Nr 1,sjögården Nr 1 Torsjö nr 1-4,tåghult nr 1,sjögården nr 1
Åtgärder
Vatten: - kvm
N-koord
E-koord
Totalt: - kvm
Karta
Falkenberg Esered 2:3
1,81 %
Falkenberg Gunnarp 4:1
2,78 %
Falkenberg Gunnarp 8:1
1,81 %
Falkenberg Gunnarp 8:6
1,81 %
Falkenberg Gunnarps-Torsjö 1:2
7,37 %
Falkenberg Gunnarps-Torsjö 1:3
5,56 %
Falkenberg Gunnarps-Torsjö 2:8
5,56 %
Falkenberg Gunnarps-Torsjö 3:2
0,37 %
Falkenberg Gunnarps-Torsjö 4:8
2,78 %
Falkenberg Gunnarps-Torsjö 5:1
38,70 %
Falkenberg Gunnarps-Ågård 1:1
1,81 %
Falkenberg Sjögård 1:2-3
7,41 %
Falkenberg Tåghult 1:2-3
7,41 %
Fastighetsrättsliga åtgärder
Datum
Aktbeteckning
Laga skifte
1884-02-13
13-gun-59
1992-09-29
1382-p93/1
Tekniska åtgärder
Utredning (Om fiske)
Planer och bestämmelser Inga planer eller bestämmelser.
Inteckningar
Besväras ej av sökt eller beviljad inteckning eller inskrivning.
c 2014 Mäklarsamfundet System i Sverige AB
msf002 20140115 Copyright sida 1 av 1