Ingvar Lindqvistdagen 2017

Ingvar Lindqvistdagen 2017
En dag med fokus på lärare
Datum: Onsdag 29 mars 2017, kl. 09.30–18.00
Lokal: Beijersalen, Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm
Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Beijerstiftelsen Lärarpris till
Ingvar Lindqvists minne 2017 till Anna Efremova, Täby Friskola i Täby, Carolin
Lysell, KLARA Norra gymnasium i Stockholm, Lennart Wallstedt, Platengymnasiet i
Motala samt Ola Ejdrén, Lars-Erik Larsson-gymnasiet i Lund
”för entusiasm, engagemang och utvecklingsarbete som har lett till att elevernas
intresse för och kunskap inom matematik och naturvetenskap har ökat”.
Med anledning av detta och att lärarpriserna har deltas ut vid 25 tillfällen, är lärare,
skolledare och andra intresserade varmt välkomna till en hel dag som fokuserar på
frågeställningar i skolan och nya idéer kring undervisning.
Årets lärarpristagare Anna Efremova, Carolin Lysell, Lennart Wallstedt och Ola Ejdrén.
Föreläser gör bland andra:
Anna Efremova, Täby Friskola i Täby, pristagare i matematik
Carolin Lysell, KLARA Norra Gymnasium i Stockholm, pristagare i kemi
Lennart Wallstedt, Platengymnasiet i Motala, pristagare i biologi
Ola Ejdrén, Lars-Erik Larsson-gymnasiet i Lund, pristagare i NO
Thomas Krigsman, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Samuel Bengmark, Bitr. professor, Matematiska vetenskaper, Chalmers tekniska högskola samt
ordf i Svenska kommittén för matematikutbildning
Tom Stone, Trollkonstnär
Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne finansieras av Kjell och Märta Beijers
Stiftelse. Priset har fått sitt namn efter akademiens tidigare preses Ingvar Lindqvist, som tog
initiativ till flera akademiaktiviteter med syfte att visa på lärarnas viktiga roll i samhället. Priset
utdelas sedan 1991 genom Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för skolfrågor.
Dagen är kostnadsfri och öppen för allmänheten men föranmälan krävs.
För mer information och anmälan besök kva.se/lindqvistdagen2017
Arrangemanget kommer att direktsändas på kva.se för att sedan läggas upp på kvatv.
se. På kvatv.se finns många av akademiens evenemang tillgängliga, bland annat
Nobelföreläsningarna, lärardagar och populärvetenskapliga eller vetenskapliga symposier
inom de flesta ämnesområden.
BOX 5 0005, SE-10 4 05 STOCKHOLM, SWEDEN, RECEPTION +46 8 673 95 00
BESÖK/VISIT: LILLA FRESCATIVÄGEN 4A, STOCKHOLM, [email protected]  HTTP://KVA.SE
T-BANA/METRO: Universitetet BUSS/BUS 40, 70: Universitetet norra