Vi söker en affärsdriven förmedlarassistent inom företagsförsäkring

Vi söker
en affärsdriven
förmedlarassistent
Säkra
i Skövde växer
och vi behöver inom
företagsförsäkring
SAK till Säkra
i Varberg!
förstärka kontoret
med en
SAK Förmedlare och en Liv förmedlare
Läs mer
om Säkra
tjänsten
på www.sakra.se
Läs mer
om Säkra
och och
tjänsten
på www.sakra.se/skovde
Säkra är en av Sveriges största oberoende kedjor inom försäkringsförmedling,
fondplacering och finansiell rådgivning.
Säkra omfattar ett 60-tal lokala förmedlarbolag, med kontor på femtio platser över hela landet,
som samverkar under det gemensamma varumärket Säkra. Bolaget har 200 anställda.