Informationsblad om validering

Vad är Validering?
Validering innebär att kartlägga och bedöma din
kompetens och dina kvalifikationer, oavsett hur,
var eller när du har fått dem. Dina kunskaper
och erfarenheter jämförs med de lärandemål som
är uppsatta för det aktuella ämnet, programmet
eller kursen. En bedömning görs på vad du kan ta
tillvara in i en utbildning samt vad du eventuellt
saknar så att du kan få möjligheten att komplettera
med de delar som du saknar.
Vem kan bli validerad?
• Du som är intresserad av Linnéuniversitetets
utbud av utbildningar och kurser.
• Du som har en utländsk utbildning och vill
komplettera med studier för den svenska
arbetsmarknaden.
• Du som är anställd och vill stärka din ställning
på arbetsplatsen.
• Du som har erfarenhet från t.ex. arbetslivet,
men saknar formellt intyg eller examen från ett
universitet på din kompetens.
Syftet med validering:
• Få formella bevis på din kompetens.
• Kunna påbörja studier på rätt nivå.
• Få möjlighet att förkorta utbildningstiden vid
fortsatta studier.
• Öka din konkurrenskraft på arbetsmarknaden.
• Öka din möjlighet till arbete inom ditt
kompetensområde.
Mer information och kontakt Lnu.se
(frisök validering)