Provstatistik för ACD 2016

Provstatistik för ACD 2016
Bruksprov
Klass
Appellklass
Lägre klass
Högre klass
Elitklass
Ant.delt.
5
3
1
1
Tjänstehundsprov
Ant. deltag.
2
Ant.starter
6
6
2
7
Ant. tillf.
2
Gk
0
2
1
4
Ej Gk
3
3
0
1
Provtyp
Patrullhund
Uppfl.
3
1
1
2 / 0*
* certp. / cert
Pris
2 Cert
IPO
Klass
I
Antal deltagare
1
Antal starter
1
Betyg
144 M
Lydnadsprov
Klass
Antal deltag.
Ant.starter
1:a pris
10
5
5
3
22
9
18
14
7
4
4
1
I
II
III
Ekl
2:a pris 3:e pris
4
0
12
4
0 pris
4
2
2
5
7
3
0
4
Agility
Storlek
Large
Medium
Antal
deltag.
2
3
Freestyle
Antal
deltagare
1
Antal
start.
28
34
Antal
startande
6
AG klass
I
II
III
14
3
15
CER
T
-
Freestyleklass
I
II
III
3
0
0
HOPP klass
I
II
III
14
1
*
15
CERT
-
Heelwork to musik
I
II
III
3
0
0
Rallylydnad
Klass
Antal deltagare
Nybörjarklass
Fortsättningsklass
Avancerad klass
Mästarklass
Mentalbeskrivning
MH
Antal starter
7
4
1
2
Gk Championat
41
19
5
14
0
1
0
0
Antal tillf.
Ant. Delt.
Känd status
Avbrutit
19
35
32
3
1
Korning
Antal tillf.
Antal start.
Godkänd
Ej godkänd
Mentaltest
Exteriörbeskrivning
4
4
10
13
10
13
0
0
Utställning (73 hundar)
Ant.
Klass
Exc VG
G Suff. Keb CK Cert CACIB BIR
BIM
start.
JUNKL
32
20
8
3
1
13
10
3
3
UKL
19
9
7
3
8
5
2
1
ÖKL
49
26
20
3
14
10
10
1
BRUKS/JKL
8
6
2
4
2
2
CHKL
27
20
5
2
14
6
1
10
2
VETERANKL
8
7
1
3
3
2
.
AVELSKL.
UPPFKL.
Teckenförklaring: Exc=Utmärkt, VG=Mycket God, G=God, Suff.=Godtagbar, Keb.=Kan
ej prisbed.
Viltspår
Gren
Klass
Ant.delt.
Ant. start.
Resultat
Rörligt prov
Anlagsklass
5
5
5 Godkända
2017-03-01 / Mona M
2