mer - Hella

LED
VAD ÄR VIKTIGT?
www.hella.com
02 | 03
IN
TR
O
I dag möter vi LED-tekniken inom många olika områden i vår vardag. I smartphones,
LED-TV eller belysning inomhus: Nästa alla av oss använder – medvetet eller
omedvetet – den här moderna tekniken dagligen.
Även för fordonsbelysning spelar användningen av LED:er sedan flera år tillbaka en
stor roll och kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Orsakerna till detta är
uppenbara eftersom LED-teknologin innebär många fördelar, som en särskilt hög
energieffektivitet, lång livslängd, underhållsfrihet och en homogen belysning av
körbanan eller arbetsområdet som är mycket lik dagsljus.
Från kundernas sida kommer dock ständigt många olika frågor angående temat
LED – det kan gälla den tekniska bakgrunden eller konkreta användningsområden.
HELLA är sedan många år tillbaka en pionjär och teknologiledare vad gäller den
ständiga utvecklingen av nya, innovativa LED-strålkastarapplikationer. Därigenom
har vi byggt upp een stor kompetens inom detta område, något som vi gärna vill
dela med oss av med den här broschyren.
Vi har sammanställt några av de vanligaste frågeställningarna och ger kompetenta
svar på dem – informativt, underhållande och överskådligt presenterat.
Vi önskar dig en underhållande läsning!
Ditt HELLA-team
INNEHÅLL
VAD ÄR LED?
04
_
ÄR VARJE LED LIKA?
06
_
UTVECKLAR LED:ER VÄRME?
08
_
FUNGERAR LED:ER ÄVEN AV SIG SJÄLVA?
10
_
HUR UPPNÅR MAN DEN BÄSTA MÖJLIGA
BELYSNINGSEFFEKTEN MED LED:ER?
12
_
HAR ALLA LED:ER SAMMA LJUSFÄRG?
14
_
LUX, LUMEN, CANDELA –
VAD ÄR SKILLNADEN?
16
_
ÄR LJUSFÖRDELNINGEN HOS LED MER HOMOGEN
ÄN HOS HALOGENSTRÅLKASTARE?
18
_
HUR LÅNG
LIVSLÄNGD HAR LED:ER?
20
_
HUR ENERGIEFFEKTIVA ÄR LED:ER?
22
_
FÖR VEM LÖNAR SIG
LED:ER VERKLIGEN?
24
_
KAN MAN UTAN PROBLEM BYTA FRÅN HALOGEN
TILL LED?
26
_
HUR STÄLLER MAN IN LED-STRÅLKASTARE
PÅ RÄTT SÄTT?
28
_
ÄR LED-TEKNIKEN
REDAN FÄRDIGUTVECKLAD?
30
_
HELLA:S LED-VÄRLD
32
_
04 | 05
VAD
ÄR
LED
?
Linsformad
topp
Cylinderformad
kropp
Halvledarkristall
Reflektor
Anod
Katod
LED (LIGHT EMITTING DIODE, LYSDIOD)
En LED är en ljusemitterande halvledarkomponent som avger ljus, infraröd strålning eller ultraviolett strålning när ström flödar genom
dioden. Det halvledarmaterial som används är avgörande för våglängden. En LED består i huvudsak av anod, katod, halvledarkristall,
förbindningstråd och hus. Hos de flesta lysdioder fungerar katoden samtidigt som reflektor. Förbindningstråden förbinder kristallen
med dioden. Lödstället bildar en av kristallens båda elektriska anslutningar. Samtidigt tar det upp värme som bildas eftersom
halvledarkristallen bara kan omvandla en del av den elektriska effekten till ljus.
LED:er drivs vid en temperaturberoende arbetspunkt som måste bestämmas och ställas in på ett exakt sätt. Det är inte möjligt att driva
en LED direkt från en spänningskälla utan förkopplingsmotstånd. Idag används LED:er inom många olika områden: smartphone
displayer, LED-TV, belysning inomhus och till och med i modern operationsutrustning. De små lysdioderna är idag en självklar del av
vardagen.
Det gäller framförallt för fordonsbelysning: Förutom att de används i huvud- och arbetsstrålkastare, i hel- halvljus och extraljus och i
(kombinations-) bakljus används LED:er exempelvis för sidoljus och signalljus. Därmed täcks ett brett användningsspektrum som inte
bara omfattar klassisk personbilsbelysning utan även speciella användningsområden som lastbilar, trailers, jordbruk och insatsfordon,
bara för att nämna några.
Katod
Chip
Värmesköld med reflektor
Hus
Förbindningstråd
Skyddsdiod
Silikon- eller epoxidhartsskikt
Anod
06 | 07
ÄR
VARJE
LED
LIKA
?
NEJ
Det finns skillnader mellan LED:er, framförallt vad gäller kvalitet, livslängd och effekt. Hos HELLA
används LED:er med särskilt hög kvalitet och lång livslängd, vilka uppfyller kraven som ställs på den
tekniskt anspråksfulla fordonsbelysningen. Redan vid produktionen används ett strikt
selektionsförfarande: Bara LED:er som befinner sig i ett snävt begränsat fördefinierat område
avseende ljusfärg och färgtemperatur godkänns för att användas i våra produkter.
Vid valet av LED:erna spelar den tänkta användningen en roll: På LED:er som används i våra strålkastare
med hög effekt ställs principiellt ännu högre krav än på de LED:er som exempelvis används i
sidomarkerings- eller andra signallyktor.
För våra huvud-, arbetsstrålkastare och extraljus gäller särskilt noggranna föreskrifter vad gäller
upplysning och ljusstyrka. Dessa krav kan bara uppfyllas med noga utvalda LED:er med hög effekt och
med konstanta kvalitetsegenskaper. Ljusfärgen hos de enskilda LED:erna måste alltid vara i det
närmaste densamma och ska likna dagsljuset för att säkerställa att alla strålkastare är enhetliga.
Först när ett perfekt samspel mellan LED:er och de strålkastar- och reflektorteknologierna och med
den värmekontroll som används skapas, kan ett verkligt övertygande ljusresultat uppnås.
I egenskap av teknologiledande står HELLA med sin erfarenhet och utvecklingskompetens för
innovativa LED-teknologier som tar fram det bästa ur LED:erna och därmed står för en optimal ljusbild
och en lång livslängd.
Konventionella LED-produkter kan på grund av dessa kvalitetsegenskaper ofta inte jämföras 1:1 med
varandra. Väldigt billiga produkter kan, även om de till det yttre ser likadana ut, under användningen
uppvisa kvalitetsbrister, färger som försämras och en förkortad livslängd. Lita därför på HELLA LEDkvalitetsprodukter!
08 | 09
UTVECKLAR
LED:ER
VÄRME?
OCKSÅ LED:ER UTVECKLAR
DRIFTVÄRME.
Den är dock betydligt lägre än värmeutvecklingen hos en jämförbar glödlampa. LED:er har
därför en högre energieffektivitet. Till skillnad mot konventionella ljuskällor omvandlar de den
största delen av den tillförda energin till ljus. Ett exempel: En glödlampa med 60 Watt har en
belysningseffekt på ca 600 Lumen. En aktuell LED-lampa som genererar 600 Lumen förbrukar
däremot bara ca 8 Watt.
LED-strålkastare utstrålar mycket lite UV- och infrarött ljus. Detta gör att de till skillnad mot t.ex.
halogenstrålkastare inte blir varma vid de ställen där ljuset strålas ut. En LED-strålkastare kan
dock utveckla värme inne i huset. Det beror i det här fallet på den elektronik som används av den
respektive strålkastaren. Utan elektroniken vore ett optimalt belysningsresultat inte möjligt.
För att tillförlitligt och målinriktat kunna leda bort den värme som genereras av elektroniken är
en mycket bra värmehantering av avgörande betydelse. HELLA är en bevisad expert på detta
område. Den optimala värmehanteringen säkerställer inte bara den korrekta funktionen hos
strålkastaren, utan förlänger dessutom dess livslängd betydligt.
Ett exempel är HELLA arbetsstrålkastare Ultra Beam Gen. II. På kretskortet som sitter monterat
i huset finns både LED:er och elektronikkomponenter. Den värme som genereras av elektronikkomponenterna kan vid extrema förhållanden vara så hög som 150 °C och leds till skillnad från
halogenstrålkastare ut bakåt. Värmen kan genom att kretskortet limmas fast vid aluminiumhuset
och med hjälp av en speciell värmeledande folie ledas bort på ett kontrollerat sätt.
Termiska simuleringar visar
temperaturzonerna och värmefördelningen i huset.
Aluminiumhuset gör att värmen snabbt
kan ledas bort.
10 | 11
FUNGERAR
LED:ER
ÄVEN AV
SIG SJÄLVA?
Matrix HD84-strålkastare från HELLA
Primär optik - precisionsoptiksystem i tre steg
NEJ, EFTERSOM LED:ER MÅSTE STYRAS.
För det behövs en lämplig elektronik. Den bör vara exakt avstämd mot det respektive
användningsändamålet och andra driftförhållanden. När det gäller fordonsstrålkastare omfattar
detta exempelvis att olika typer av styrelektronik förekommer i olika fordonsmodeller.
Programmeringen är exakt avstämd mot samspelet mellan strålkastare och fordon. Det är
också en av de största fördelarna med original HELLA produkter – för vi har en mångårig
utvecklingskompetens inom detta område, något som mängder av OE-tillverkare förlitar sig på.
Ett exempel på en högmodern LED-strålkastare med innovativ styrteknik är den nya HELLA
Matrix HD84 strålkastaren i Mercedes E-klass sedan. Den här LED-strålkastaren i den senaste
generationen kombinerar de många fördelarna med LED:er med modernaste styrteknologier på
ett avancerat sätt. På så sätt kan ljusfördelningen anpassas automatiskt och blixtsnabbt till i
princip varje trafiksituation. Resultatet: En hittills okänd bländfri ljusfördelning och en
belysningsbredd som anpassar sig till den aktuella körsituationen i städer, på landsvägar eller
motorvägar och till rådande väderleksförhållanden.
12 | 13
HUR
UPPNÅR
MAN MED
LED:ER DET
BÄSTA MÖJLIGA
LJUSFLÖDET
?
Kylfläns
Elektronik
Reflektor
Detta kräver ett komplext samspel mellan olika komponenter. Det gäller inte bara att generera
ett så högt ljusflöde som möjligt. Det är lika viktigt att det genererade ljuset även fördelas
homogent över respektive arbetsområdet. Det räcker inte att bara kombinera en så stor mängd
LED:er som möjligt eftersom detta bara leder till en oproportionerligt hög energiförbrukning.För
att få ett så bra ljusresultat som möjligt spelar inte bara kvaliteten och kvantiteten hos de LED:er
som används en roll, lika viktigt är prismaoptik, styrteknik och inte minst en optimal
värmehantering.
Medan LED:erna genererar det egentliga ljusflödet ser prismaoptiken till att ljuset samlas resp.
fördelas optimalt över det önskade arbetsområdet. Styrelektroniken är i sin tur "hjärnan": Endast
den gör det möjligt att realisera innovativa ljusfunktioner som bländfritt ljus eller adaptivt
kurvljus. Ju mer komplex elektroniken är, desto viktigare är också en avancerad termokontroll
för att avleda den värme som uppstår och för att på så sätt säkerställa en lång livslängd hos
LED:erna.
HELLA har i egenskap av en av pionjärerna inom utvecklingen av LED-strålkastare en stark och
mångårig utvecklings- och produktionskompetens inom alla områden – prismaoptik,
styrelektronik och termokontroll. Våra LED-strålkastare bildar därför var för sig ett komplett
paket perfekt anpassat tillvarandra – för bästa möjliga belysningsresultat som krävs i varje
situation.
14 | 15
HAR ALLA
LED:ER
SAMMA
LJUSFÄRG?
Även med LED.ER kan man skapa olika ljusfärger. Med ljusfärg menar man i det här sammanhanget inte färgad belysning som röda,
gröna eller blåa LED:er, utan den verkliga "tonen" hos ljuset som skapas av LED:erna. Ljusfärgen som även kallas för färgtemperatur
anges som regel i enheten Kelvin. Principiellt delas färguppfattningen grovt in i tre olika områden:
FÄRGUPPFATTNING
Varmvitt
Neutralvitt
< 3300 K
3300 – 5000 K
Dagsljusvitt
(även kallvitt)
> 5000 K
FÄRGTEMPERATUR
OCH VARFÖR ÄR LJUSFÄRGEN VIKTIG?
Med LED:er kan det kompletta spektrumet från varmvitt till dagsljusvitt täckas. Vad gäller fordonsbelysning har framförallt den
dagsljusliknande ljusfärgen en särskild betydelse. Det är bevisat att den ljusfärgen gör att körbana och föremål upptäcks lättare.
Dessutom kan med dagsljusliknande ljus den trötthet som förare ofta upplever vid körning i mörker minskas på ett effektift sätt och
förbättrar därmed säkerheten i trafiken betydligt. HELLA räknas även till experterna inom området ljusforskning – just därför satsar
mängder av fordonstillverkare på våra ljusteknologiska lösningar.
För de LED:er som används i våra högprestanda LED-strålkastare ställer vi redan vid urvalet upp stränga kvalitetskrav avseende
ljusfärgen men även på ljusstyrkan. Båda parametrarna måste ligga inom ett snävt toleransområde. Endast på så sätt är en konstant
hög och enhetlig ljuskvalitet hos samtliga produkter säkerställd avseende ljusstyrka, ljusfärg och andra parametrar.
Övrigt: även hos våra LED-signallyktor som exempelvis positions- eller sidomarkeringslyktor används uteslutande vita LED:er av hög
kvalitet. De olika ljussignalfärgerna som rött eller gult skapas i dessa fall med hjälp av färgade lyktglas.
OBS: Det får dock inte glömmas bort att färguppfattningen upplevs subjektivt, helt oberoende av de reellt mätbara Kelvin-värdena. Färg
är alltså ett allmänt sinnesintryck och människan kan inte utan tekniska hjälpmedel säga något om ljusets spektrala sammansättning.
Därför är det också i det närmaste omöjligt att förstå hur våra medmänniskor uppfattar färger i förhållande till hur vi själva gör det och
även en enda person upplever dagliga variationer i sin färguppfattning.
16 | 17
LUX
LUMEN
CANDELA

VAD ÄR
SKILLNADEN?
De här tre begreppen förväxlas ofta.
Det är dock helt olika ljustekniska storheter. Vi vill skapa lite "ljus i mörkret":
LUMEN (lm)
Lumen anger den totala mängd ljus som en strålkastare avger i alla riktningar. Lumen tar inte hänsyn till i vilken riktning ljuset strålar
vilket innebär att detta värde ofta är missvisande när det handlar om hur riktad belysning fungerar i praktiken.
CANDELA (cd)
Candela är den enhet som beskriver ljusstyrkan från en ljuskälla och som sänds ut i en bestämd riktning. Historiskt sett motsvarar 1
candela ljusstyrkan från ett stearinljus med 25 mm Ø. Candela fungerar också som enhet för ljustätheten, dvs. ljushetsintrycket som
en belyst yta orsakar i det mänskliga ögat. Därmed beskrivs också den så kallade "bländverkan".
LUX (lx)
Lux är i sin tur enheten för belysningsstyrka. Lux är det värde som beskriver hur en strålkastare lyser. Värdet är avgörande för en
optimal upplysning av ett arbetsområde och anger hur mycket ljus som når fram till en viss yta.
Hos huvud- och arbetsstrålkastare anges ofta lumenvärdet. Exempelvis uppnår vår arbetsstrålkastare Ultra Beam LED Gen. II
det kraftfulla uppmätta värdet 4 000 lumen. Enormt viktigt är skillnaden mellan uppmätt och kalkylerat lumenvärde. Bara det
uppmätta lumenvärdet återger det rätta och exakta värdet, medan det kalkylerade lumenvärdet bara är ett teoretisk värde. Det
kalkylerade lumenvärdet är inte tillförlitligt och ligger alltid högre än det uppmätta lumenvärdet eftersom energiförluster på
grund av värme och ljusförluster orsakade av reflektor och glas inte beaktas.
HELLA anger därför uteslutande verkligt uppmätta lumenvärden!" Kontrollera därför alltid när du jämför eller köper olika
strålkastare, om de angivna värdena är uppmätta eller kalkylerade värden!
Hos extraljus är för övrigt även ett annat värde relevant, det så kallade referenstalet (Ref.). Det här värdet beskriver vilken
maximal ljusstyrka en strålkastare levererar. Referenstalet bestäms genom att den maximala ljusstyrkan candela räknas om.
Den saknar dimension – har alltså ingen enhet! Med hjälp av referenstalet vet man snabbt och säkert hur en strålkastare lyser.
Med två likadana strålkastare har den med högst referenstal längre räckvidd men något smalare ljusbild. Oavsett referenstal
så gäller dock fortfarande att en stor strålkastare ger en större ljusbild än en liten. Kontrollera de lagstadgade föreskrifterna i
ditt land om ECE-föreskriften som gäller sedan 2009 även gäller för dig. I vissa länder, dock inte Sverige, får ett totalt referenstal
(summan av alla referenstal för alla extraljus på fordon) på 100 inte överskridas.
18 | 19
ÄR
LJUSFÖRDELNINGEN
HOS LEDMER
HOMOGEN
ÄN HOS HALOGENSTRÅLKASTARE?
JA, LJUSFÖRDELNINGEN HOS LED-STRÅLKASTARE ÄR PRINCIPIELLT
MER HOMOGEN ÄN HOS ANDRA JÄMFÖRBARA LJUSKÄLLOR.
Därmed kan många ytor belysas jämnt, vilket exempelvis är en stor fördel vid fältarbeten med arbetsstrålkastare
eftersom en mängd arbeten måste utföras under den mörka årstiden. Den jämna belysningen gäller även för moderna
LED-strålkastare för personbilar. Med en optimal samling av ljusstrålarna kan även områden med skarpa kanter
belysas mycket homogent.
LED:erna får dock inte betraktas isolerat eftersom andra faktorer påverkar belysningen på ett avgörande sätt. Även den
optik som sitter i strålkastarna, liksom reflektorn och inställningen av strålkastaren på fordonet spelar en roll. Med en
högvärdig reflektor centreras ljuset på ett optimalt sätt medan inställningen bestämmer "ljusvinkeln".
LED-huvudstrålkastare ställs in resp. justeras på fordonet med modern ljusinställningsutrustning som har utformats
speciellt för LED-applikationer. Hella har även inom detta område en bevisad kompetens genom märket Hella Gutmann
Solutions.
Hos arbetsstrålkastare görs inställningen direkt på fordonet utifrån den rekommenderade nedvinklingen. När detta görs
måste alltid de individuella förutsättningarna för det respektive fordonet samt användningssituationen (t.ex. fältarbeten,
rangeringsarbeten, belysning i när- och långtnående område m.m.) beaktas.
OBS: En optimal jämförelse av belysningen från halogen-, xenon- och LED-extraljus och arbetsstrålkastare kan göras
med vårt kostnadsfria verktyg HELLA ELIVER på www.hella.com/eliver. Prova själv!
L
ÄNGD H
L
S
IV
A
R
LE
D:ER?
HUR LÅN
G
20 | 21
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
Glödlampa
Halogen
Energisparlampa
Lysrör
LED
Bilden är endast en schematisk beskrivning, avvikande drifttid är möjlig.
LED:er har en mycket lång livslängd som ofta till och med kan överskrida fordonets livslängd.
Det är en av de största fördelarna med LED:er jämfört med konventionella ljuskällor som
exempelvis halogenlampor. Medan denna typ av ljuskälla kan sluta fungera under ett fordons
livslängd och måste köpas och bytas ut, är LED:er underhållsfria.
Tillsammans med den låga energiförbrukningen resp. den höga energieffektiviteten skapas på
medellång sikt tydliga kostnadsfördelar för LED:er tack vare den långa livslängden. Men även de
bästa LED:erna skonas inte av krävande yttre påverkan. Under väldigt ogynnsamma förhållanden
kan därför även LED:er i strålkastare sluta fungera. De kan för närvarande inte bytas ut separat.
I sådana fall måste tyvärr den kompletta strålkastaren bytas ut. Men det förekommer extremt
sällan med strålkastare från HELLA.
En annan avgörande faktor för en lång livslängd är också en optimal termokontroll av
strålkastaren (se även sidan 8), vilket skyddar LED:n mot "värmedöden". De innovativa
lösningarna för HELLA:s värmehantering som används i HELLA:s strålkastare bidrar därför på
ett betydande sätt till en lång LED-livslängd och därmed till en lång livslängd hos strålkastaren.
22 | 23
LED
INPUT
OUTPUT
HUR ENERGIEFFEKTIVA
ÄR LED:ER?
HALOGEN
Förutom den långa livslängden (se även sidan 20) räknas den höga energieffektiviteten till de
viktigaste fördelarna med LED-teknologin. LED:er är så att säga toppidrottarna bland ljuskällorna:
Trots en låg effektförbrukning genererar de en maximal uteffekt och räknas därmed till vinnarna.
En låg effektförbrukning sparar energi - och därmed även kostnader. Även om LED:er för
närvarande är något dyrare vid inköpet: På medellång sikt lönar sig köpet definitivt tack vare de
låga driftkostnaderna. LED:ernas lägre effektförbrukning har dessutom en annan bieffekt som
inte ska underskattas: energikällorna skonas ordentligt. Även hos gaffeltruckar med batterier
med relativt små dimensioner är användningen av LED:er ett beprövat medel för att skona
batterikapaciteten och förlänga användningstiden.
En energieffektiv fordonsbelysning är därmed ett viktigt tema redan idag - och i framtiden
kommer det att bli ännu viktigare. Eftersom det ökande antalet elbilar och för att spara på
fordonens energiresurser kommer detta att få ännu större betydelse. Att använda den
högeffektiva LED-tekniken är därför i det närmaste oundvikligt inom detta område.
24 | 25
FÖR VEM LÖNAR SIG
LED:ER VERKLIGEN?
LED:ER LÖNAR SIG I PRINCIP FÖR ALLA!
Varför är det så? Följande LED-fördelar är avgörande: lång livslängd, energi- och kostnadseffektivitet, homogen
belysning i alla områden, dagsljusliknande ljusfärg- och styrka. Dessa fördelar lönar sig naturligtvis framförallt
för professionella användare som exempelvis jordbrukare som är beroende av en optimal belysning i när- och
långtnående områden ute på fältet. Eller användare med stora fordonsflottor som uppnår många drifttimmar
och som med LED:er tack vare reducerade kostnader för energi och underhåll samt kortare stillestånds- och
bortfallstider kan uppnå betydande kostnadsbesparingar.
Dessutom tillkommer med den individuella designfriheten en annan, hittills ofta bortglömd fördel, som många
användare säkerligen uppskattar. Tack vare de små LED:erna med en skarpt avdelad belysningsverkan öppnar
sig helt andra designmöjligheter för fordons- och produktdesigner . Med LED:er blir alltså inte bara plånboken
glad, utan även ögat!
Därmed är varje HELLA LED-produkt inte bara en teknisk höjdpunkt, utan även en optisk och funktionsmässig
hit - och ger varje fordon en egen speciell "touch".
26 | 27
KAN MAN
UTAN PROBLEM
BYTA
FRÅN
HALOGEN
TILL
LED
?
HALOGEN
LED
OCH VAD MÅSTE MAN
TÄNKA PÅ?
Att byta från gamla halogenlyktor till den nya högeffektiva LED-teknologin är i de flesta fall både
möjligt och förnuftigt! Bytet av själva lyktorna kan göras relativt enkelt och med ett fåtal
arbetssteg. Innan, under och efter bytet måste man dock beroende på användningssituation ta
hänsyn till ett antal andra saker. LED:er kräver som regel separata förkopplade komponenter
som också måste monteras. Hos arbetsstrålkastare måste man tänka på den korrekta
nedvinklingen som måste ställas in i förhållande till varje individuellt fordon. Bara med en korrekt
inställd arbetsstrålkastare kan man uppnå en optimal belysning av arbetsområdet. För att
verkligen tjäna på alla fördelar med ett byte till LED måste man absolut tänka på dessa punkter.
Ytterligare hjälp angående temat LED erbjuds även via diverse HELLA-media. En översikt finns
på sidan 32.
OBS: Tack vare den lägre effekt (Watt) LED förbrukar, vilken skiljer sig betydligt från den hos en
glödlampa, kan efter ett byte en anpassning av utrustningen för bortfallskontroll vid driften av
olika dragfordon vara nödvändig. Eftersom kontrollen av blinkerslyktor enligt ECE R48 är
föreskriven i lag, rekommenderar vi att lyktorna endast används i kombination med lämpligt
HELLA styrdon.
28 | 29
HUR STÄLLER MAN IN
LED-STRÅLKASTARE
PÅ RÄTT SÄTT
?
-5º -4º -3º -2º
-1º
0º
+1º
+2º +3º +4º +5º
Exempel Audi A8 strålkastare med Matrix-Beam-helljusassistent: Den kvadratiska
markeringen visar den korrekta positionen för den vertikala ljus/mörker-gränsen på
nollinjen. Om den avviker överförs korrekturvärdet (avståndet till nollinjen) helt
enkelt via mega-macs till styrenheten.
Den fordonsspecifika inställningen av LED-strålkastare skiljer sig från justeringen av
konventionella strålkastare och kräver till en del nya inställningsförfaranden - detta eftersom
ljusfältet hos LED:er är sammansatt av flera ljuskällor (LED-moduler). Detta kräver speciell
precisionsmätutrustning. Modern strålkastarinställning (SEG) klarar numer av att korrekt
bedöma både aktuella halogen-, xenon- och LED-strålkastarsystem avseende alla
ljusfördelningar som halvljus, helljus, dimljus och den vertikala ljus/mörker-gränsen. Därför är
utrustningen utrustad med tekniska funktioner som ett bredbandsvisir med integrerat hårkors,
digital luxmätare, integrerad laserpositioneringshjälp och skalning med hög precision av
provskärmen. Denna fina skala gör det möjligt att läsa av värdena exat ner till 0,1°, vilket innebär
att även förutsättningarna för kontroll och kalibrering av olika helljusassistenter är uppfyllda.
Beroende på tillverkare måste dessa helljusassistenter kontrolleras, bedömas och kalibreras
separat, vilket delvis inte längre är möjligt att göra på mekanisk väg. Detta kräver ett samspel
mellan strålkastarinställaren och en lämplig diagnosutrustning - som exempelvis mellan SEG IV
och en diagnosutrustning ur mega macs serien från Hella Gutmann Solutions. Dessa utrustningar
arbetar hand i hand och gör det till och med möjligt att visa komplexa system som LED-MatrixBeam-helljuset i den aktuella Audi A8.
Utvecklingen av strålkastarinställningsutrustning går mer och mer i riktning mot ett digitalt
utförande, som exempelvis den kamerabaserade SEG V från Hella Gutmann. Den har en
genomtänkt användargränssnitt och en lista med fordonsmodeller i systemet. Sparade
algoritmer är till hjälp för att undvika olika feltolkningar eller felinställningar av strålkastare.
Riktningspilar på SEG kontrollpanelen påvisar eventuellt nödvändiga ändringar av inställningarna.
Bildbearbetningen hos dessa moderna utrustningar är så snabb att varje förändring visas
analogt med hur inställningsskruvarna för strålkastaren ställs in. När ljusbilden resp. den
respektive ljusfördelningen är inställd inom de toleransgränser som gäller ändrar de visade
riktningspilarna färg till "grönt". Ljusinställningen har utförts korrekt.
http://www.hella-gutmann.com/
Nollinje
30 | 31
ÄR UTVECKLINGEN
AV LED REDAN
AVSLUTAD
?
Nej, naturligtvis inte – den sätter verkligen igång just nu! Framförallt vad gäller fordonsbelysning öppnar ständiga innovationer från
HELLA hela tiden nya möjligheter att använda LED:er, med lösningar som man igår förmodligen inte hade kunnat föreställa sig i denna
form. Ett exempel är HELLA Matrix LED-teknologin.
Den gör det möjligt för föraren att köra med permanent påslaget (LED-)helljus utan att blända mötande trafik eller framförvarande
fordon. Tekniskt sett realiseras den här funktionen genom att helljuset delas in i fem reflektorer med vardera en 5-chip LED. För första
gången har HELLA lyckats styra varje LED på 5-chipet, så att totalt 25 LED:er per strålkastare kan dämpas eller förstärkas. Därmed
kan ljuskäglan utan mekanik styras mycket precist och ett stort antal ljusfördelningar kan realiseras. Ytterligare en detalj hos den här
ljustekniken är den dynamiska blinkersen med den uppseendeväckande svepande effekten – och ökar därmed säkerheten.
Även den innovativa LED-ljusmattan i BMW 7 är ett exempel på en framtidsinriktad utveckling. Med en knapptryckning på nyckeln
belyser den området på fordonets båda sidor och leder föraren bekvämt till fordonet. För att målinriktat styra ljuset mot marken
används speciellt konstruerad mikrooptik som är sammansatt av en mängd mycket små mikrolinser.
Men även på andra områden än fordonsbelysning fortsätter LED-utvecklingen på ett oförminskat sätt. OLED-teknologin (OLED =
Organic Light Emitting Diode) kommer i framtiden att användas inom allt fler områden. OLED:er är lysdioder i organiska, halvledande
polymer som möjliggör enkelt uttryckt att man kan tillverka supertunna och böjliga "lysfolier". Displayer i OLED behöver ingen
bakgrundsbelysning vilket utlovar en lägre energiförbrukning jämfört med exempelvis LCD. De förekommer redan i dag i diverse
apparater som smartphones och LED-TV. Utmaningen ligger för närvarande i diodernas livslängd, vilket gör att OLED:er idag framförallt
används där visningar bara behöver vara i drift tidvis. Men även här skrider utvecklingen framåt. Kanske kommer OLED-teknologin
snart också att användas inom fordonsområdet?
LED-FRAMTIDEN FÖRBLIR ALLTSÅ SPÄNNANDE –
BÅDE FÖR UTVECKLARE OCH ANVÄNDARE!
32 | 33
HELLA
Addlight mobil-app
Ladda ner vår app från Google Play eller
från iTunes och ta reda på allt om
HELLA:s program med extraljus detaljerat och innovativt med mängder av
extra information och tekniska detaljer.
Worklights mobil-app
Besök arbetsstrålkastarnas interaktiva
värld och upplev olika ljusteknologier,
animationer och mycket mer. Ladda ner
från iTunes eller Google Play App!
LED
VÄRLD
Webbplats lastbil
Överskådligt och strukturerat: Här kan du
ta reda på mer om den breda HELLA
produktportföljen och får veta med om
aktuella teman inom området lastbil.
www.hella.com/truck
Webbplats jordbruk
Informativ, kompakt, interaktiv. Här hittar
du allt som är värt att veta om produkter
och teknologier för användning inom
jord- och lantbruk.
www.hella.com/agriculture
ELIVER - jämförelseverktyget för ljus
Du kan jämföra belysningen i många
HELLA arbetsstrålkastare, extraljus och
varningsljus med detta online verktyg,
jämförelsen sker i realistisk miljö.
www.hella.com/eliver
34 | 35
KG Knutsson AB
19181 Sollentuna
Tel. 08-923000
Fax 08-923032
Internet: www.kgk.se
© HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt
9Z2 999 838-636 J01168/KB/08.16/0.2
Printed in Germany
Med reservation för eventuella feltryck och prisförändringar.
www.hella.com