Resa till Aten Temadag modernt språk

2017,
VECKA
9
V IKTIG INFORMATION
Resa till Aten
Den 2-3 mars deltar sju elever från SA15A i projektet CATCH-EyoU i Aten. Eleverna ska tillsammans med elever från Italien, Tyskland, Portugal
samt Tjeckien presentera samt diskutera frågor
kring EU och dess utveckling.
Ansvariga och medföljande lärare är Mikael Hellgren och Anders Thunberg .
Temadag modernt språk
Hola!
Den 23 mars har alla elever som läser spanska
som modernt språk tema spanska på eftermiddagen, mellan 13.00 och 16.10. Vi träffas i aulan
och har ett gemensamt program med föreläsningar och lekar.
Hälsningar
Lärarna i spanska: Euridys Engström, Laura Viloria Bitström och Karin Axelsson
SIDA
1
R ECEPTIONENS
Ö PPETTIDER
Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
07.30-16.00
07.30-16.00
07.30-16.00
07.30-16.00
07.30-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Kontakt:
Caroline Jakobsson
0582-68 52 16
S ERVICEENHETEN
I H US C SKÅPNYCKLAR MM
Expeditionstid
Mån-fre kl.9:15-9:45
/Lena Tidholm
2017,
VECKA
9
SIDA
2
PÅ GÅNG!
Blodbussen
Torsdag 9 mars kl.08:30-14:10.
Lunch mellan kl.11:30-12:30
Fem stipendiater åker till Eagle
Mine i Michigan
Årets fem stipendiater kommer att göra
ett spännande gruvbesök vid Lundin Minings gruva i Michigan.
Det är tredje året som Lundin Mining
delar ut resestipendier till sistaårselever
vid teknik- och industritekniskaprogrammen för att främja teknikintresset
hos ungdomar.
OBLIGATORISK SCHEMABRYTANDE INFORMATION FÖR ÅK 3
ARBETSFÖRMEDLINGEN + LO
Plats: Aulan
Tid : Torsdagen den 2 mars kl 13.00 - 14.30
Vid detta tillfälle så kommer representanter från LO för att informera om arbetsmarknadsläget i sydnärke, ge en massa "söka jobb - tips", hur man skriver
jobb-ansökan, förbereda anställningsintervju, fackets roll mm.
/Studie- och yrkesvägledarna
2017,
VECKA
9
PÅ GÅNG!
SIDA
3
2017,
VECKA
9
SIDA
4
PÅ GÅNG!
Vill du…?
Vill du träffa och diskutera med andra ungdomar?
Vill du ha ett forum för påverkan och inflytande?
Vill du prata direkt med beslutsfattare?
Då passar du i Sydnärkes ungdomsråd.
Den 2 mars är det kick-off för Sydnärkes ungdomsråd. Då träffas
unga och beslutsfattare för att få inspiration och lära sig mer om
olika former för påverkan och inflytande. Läs mer här.
För intresseanmälan och ev. frågor kontakta:
Karin Axelsson, Alléskolan
E-post: [email protected]
Michael Allard, Alléskolan
E-post: [email protected]
Ingela Fredriksson, samordnare
Telefon: 0585-488 38,
E-post: [email protected]
2017,
VECKA
9
SIDA
5
K ALENDARIUM
8
18-feb
9 mån 27-feb
9 tor 02-mar
9 tor 02-mar
9 tor 02-mar
9 tor 02-mar
9 tor 02-mar
9
04-mar
10 mån 06-mar
10 mån 06-mar
10
10
10
10
10
ons
tor
tor
tor
tor
08-mar
09-mar
09-mar
09-mar
09-mar
10 tor 09-mar
10
11-mar
08:40
08:40
08:40
08:40
13:00
BF14, EE15AU, EE15DI, EE15EL, FT15AB
10:40 TE14 berörda
10:40 TE14 berörda
10:40 NA15A, NA15B
10:40 SA/EK/ES16
14:30 Berörda åk3
IN14
BF14
08:40
08:40
08:40
08:40
Berörda åk3 + NA15
10:40 SA14/HU14, EK14, ES14 - berörda
10:40 NA15
10:40 NA16A, NA16B
15:30 TE14, TE15
Berörda åk2
Mån-tor, APL
Ma5, skrivning
Ma4, skrivning
Biologi 2, skrivning
Ma1, skrivning
SAF+LO, information
Aulan
Mån-tor, APL
Mån-fre, APL
Örebro
UniversiUniversitetsdagarnaTemadag tet
Ma3b, skrivning
Ma3c, skrivning
Fysik 1, skrivning
Aktivitetsdag, Temadag
Örebro
UniversiUniversitetsdagarna, Temadag tet