Valberedningens förslag SSRK Umeå 2017

SSRK-Västerbotten
Umeåsektionen
Valberedningen, Kerstin Abbing, Jonas Granström
2017-02-28
Valberedningens förslag till styrelse för SSRK-Västerbottens Umeåsektion
verksamhetsåret 2017
Ordförande
Björn Bjuggren,
omval 1 år
2017
Ledamöter
Ulrika Larefalk,
Gun-Marie Olofsson,
Jimmy Nordvoll,
Sofia Svensson,
Matilda Adolfsson,
(Robert Bohman,
omval, 2 år
omval, 2 år
fyllnadsval, 1 år
nyval, 2 år
fyllnadsval, 1 år
mandat, 1 år kvar
2017-2018
2017-2018
2017
2017-2018
2017
2017)
Suppleanter
Ida-Maria Harnesk,
Markku Haapamäki,
omval, 1 år
omval, 1 år
2017
2017
Förslag till Valberedning
Lena Boström
Helena Tilly