Läs mer om Jan - Management Partners

JanKluge
+46705925898
[email protected]
Interimtledarskap,styrelsefrågorochcoachning.
Efterettlångtyrkeslivmedmångaoperativauppdrag,huvudsakligenirollensomVD,både
somanställdchefmenocksåmedflerauppdragsominterimchefpåkonsultbasis,harjag
nutagitettnaturligtstegiriktningmotstrategisktarbeteistyrelser.
Idagharjagettflertaluppdragirollensomstyrelseordförandeochärförbundsordförande
förenbranschorganisation.Jagharerfarenhetfrämstfrånbranschernaenergi,miljö,
vatten,infrastruktur,transport,logistik,textilserviceochoffentligverksamhet.
Jagärgift,harfyravuxnabarnochfyrabarnbarn.Jagärintresseradavsamhällsutveckling
ochärengageradiföreningsliv,ärpassioneratintresseradavfotboll,reserutivärldenoch
trivsbraigymmet.
Varmahälsningar,
Jan Kluge