Creades substansvärde

Creades substansvärde
1 januari – 28 februari 2017
Koncernens substansvärde ökade med 5 % under januari - februari 2017. Six Return Index
ökade under samma period med 4 %.
Creades substansvärde uppgick till 273 kr per aktie per den 28 februari 2017. Substansvärdet
den 31 december 2016 uppgick till 261 kronor per aktie.
Substansvärdets fördelning per 28 februari 2017 framgår av tabellen i bifogade PDF.
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 28 FEBRUARI 2017
Antal aktier
Marknadsvärde, Mkr 1)
Kr/aktie
Andel, %
Avanza
3 040 000
1 204
97
35
Lindab
7 870 782
597
48
18
Transcom
2 822 196
260
21
8
NOTE
7 780 915
139
11
4
Kitron
17 769 300
138
11
4
257
21
8
2 595
208
76
Noterade tillgångar
Övriga noterade värdepapper
Summa noterade tillgångar
Onoterade tillgångar
Acne Studios
258
21
8
Röhnisch
85
7
2
Inet
75
6
2
Global Batterier
44
4
1
Tink
37
3
1
Övriga onoterade värdepapper
17
1
1
Summa onoterade tillgångar
516
41
15
Övriga tillgångar och skulder 2)
298
25
9
3 409
273
100
Totalt
1)
Endast Creades ekonomiska andel redovisas i tabellen.
2)
Varav 306 Mkr avser likvida medel i moderbolaget.
Stockholm den 3 mars 2017
John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.
Informationen lämnades för publicering den 3 mars 2017, kl. 08.30.
Creades AB (publ)
+46 8 412 011 00 FAX +46 8 412 011 11 ORGNR 556866-0723
POSTADRESS Box 55900 ● 102 16 Stockholm ● Sweden BESÖKSADRESS Ingmar Bergmans Gata 4, 7tr
www.creades.se
TEL