Inbjudan och program

#Mälarkonferensen
Dricksvatten – temat på Mälarkonferensen 2017
Över två miljoner människor är beroende av Mälarens vatten och tillrinnande
vattensystem för vårt viktigaste livsmedel – dricksvatten. Vilka utmaningar står
vi inför nu och i framtiden? Hur kan vi på bästa sättet skydda vårt dricksvatten?
Det och mycket annat avhandlas när vi samlas i Örebro på Mälarkonferensen
den 7 mars 2017.
Konferensen vänder sig till alla som arbetar med dricksvattenfrågor: kommuner, regioner,
länsstyrelser och andra statliga myndigheter samt vattenvårdsförbund. Även beslutsfattare
och organisationer som arbetar för en bra vattenkvalitet är
varmt välkomna.
Mälarens vattenpris delas ut – nominera
din kandidat
På konferensen presenteras vinnaren av Mälarens vattenpris.
Priset delas ut till en fysisk och genomförd åtgärd med syfte
att förbättra vattenkvaliteten i Mälarens avrinningsområde
samt på Gotland.
Mälarens vattensystem är viktigt för många!
Nominera din kandidat via ett formulär på vår webb. Vi behöver din nominering senast den
20 februari 2017. Glöm inte att motivera varför du tycker att din kandidat är en värdig
vinnare.
Tid, plats och anmälan
Konferensen äger rum tisdagen den 7 mars, klockan 09.00–16.00 på Elite Stora hotellet i
Örebro. Hotellrum finns förbokade, uppge bokningskod Mälarkonferensen för att få ett
rabatterat pris. Du hittar ett preliminärt program på nästa sida.
Anmäl dig senast måndag den 20 februari via Länsstyrelsens webbplats.
Konferensavgiften är 950 kronor (exkl. moms) och då ingår fika förmiddag och eftermiddag
samt lunch.
Vi står bakom konferensen
Mälarkonferensen är ett viktigt årligt möte som arrangeras av länsstyrelserna i Stockholm,
Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro län. Från och med 2017 deltar även
Gotlands länsstyrelse som arrangör. Moderator på konferensen är Cecilia Nebel.
Kontaktpersoner
Ulf Sandström
Länsstyrelsen i Örebro län
[email protected]
010-224 87 84
Lindsay Gateman
Länsstyrelsen i Örebro län
[email protected]
010-224 87 82
Program
09.00–9.45
09.45–10.00
Fika och registrering
Välkommen
Maria Larsson, landshövding Örebro län
10.00–10.20
Vatten är liv, hälsa och rekreation – inte teknik
Björn Sundin, kommunalråd, Örebro kommun
10.20–10.40
Dricksvatten som livsmedel och samhällsfunktion
Per-Erik Nyström, Nationell dricksvattensamordnare, Livsmedelsverket
10.40–11.00
Klimatförändringar som påverkar dricksvattenförsörjningen
Anna Eklund, hydrolog, SMHI
11.00–11.20
Hur skyddar vi vårt dricksvatten?
11.20–12.00
Panelsamtal
Susanna Hogdin, utredare, Havs- och vattenmyndigheten
Förmiddagens föreläsare
12.00–13.00
13.00–13.20
Lunch
Vattenbrist på Gotland – kan erfarenheter från
2016 bidra till bättre beredskap för torka i
framtiden?
Frida Eklund, grundvattenhandläggare,
Länsstyrelsen i Gotlands län
13.20–13.40
Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län
13.40–14.00
Projekt Vätternvatten – regionens framtida vattenförsörjning
14.00–14.20
LIFE IP Rich Waters – Ett flaggskeppsprojekt för Sveriges vattenarbete
Göran Åström, Miljödirektör, Länsstyrelsen i Stockholms län
Peder Eriksson, enhetschef, Länsstyrelsen i Örebro län och Lars Ferbe, enhetschef
Vattenverket, Örebro kommun
Åsa Erlandsson och David Liderfelt, projektledare, Vattenmyndigheterna Norra
Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen i Västmanlands län
14.20–14.40
SafeDrink – ett forskningsprojekt om dricksvatten och kemiska
hälsorisker från källa till kran
Rikard Tröger, doktorand, Sveriges lantbruksuniversitet
14.40–15.00
Frågestund
Eftermiddagens föreläsare
15.00–15.30
15.30–15.45
Fika
Mälarens vattenpris
Maria Larsson, landshövding Örebro län
15.45–15.50
15.50–16.00
Avslutning
Budkavlen till Gotland
Maria Larsson, landshövding Örebro län
Länsstyrelsen i Örebro län
Stortorget 22, 701 86 Örebro
010-224 80 00
[email protected]
www.lansstyrelsen.se/orebro