så förebygger vi frakturer

INBJUDAN
20 SEPTEMBER 2017 | VÄXJÖ
SÅ FÖREBYGGER VI FRAKTURER
EN UTBILDNINGSDAG OM BENSKÖRHET FÖR DIG
SOM ARBETAR INOM ÄLDREOMSORG OCH SJUKVÅRD
Varje år drabbas knappt 70 000 äldre kvinnor och män av benbrott som
orsakats av benskörhet. Sjukdomen benskörhet ökar i förekomst med ökande
ålder och leder till ökad risk för frakturer (benbrott). Dessa frakturer leder
ofta till funktionsnedsättning, försämrad livskvalitet och förtidig död. Speciellt
allvarliga är kot- och höftfrakturerna.
Numer finns bra verktyg för att bedöma frakturrisk och diagnosticera benskörhet. Effektiva läkemedel som förhindrar frakturer finns också tillgängliga
till en låg kostnad. Trots detta är det i dagsläget få bensköra äldre med redan
genomgångna frakturer som utreds eller behandlas, med stort lidande och
höga kostnader till följd. Dessutom rekommenderas träning och fallpreventiva
åtgärder till riskpatienter, men dessa åtgärder kommer ännu färre patienter till
del. I denna utbildning får du kunskap om varför frakturerna uppstår, vilka
problem de orsakar och hur man ska arbeta för att kunna förhindra dem.
Tid och plats
20 september på Elite Stadshotellet, Kungsgatan 6, Växjö.
Hålltider
08.30-09.00
Registrering och fika
09.00Kursstart
10.30-11.00Fruktpaus
12.00-13.00Lunch
14.30-15.00Fika
16.00Avslutning
Frågor som tas upp och besvaras
• Vilka typer av frakturer är vanligast vid osteoporos?
• Hur påverkas funktionsförmågan, hälsan och överlevnaden efter benskörhetsfraktur?
• Varför får vi skört skelett?
• Vilka är de viktigast riskfaktorerna för fraktur?
• Vilka levnadsvanor påverkar skelettet och frakturrisken?
• Hur identifierar vi riskindivider?
• Hur effektivt kan träning stärka skelettet och förebygga
frakturer?
• Vilka fallpreventiva åtgärder är viktigast och effektivast?
• Hur utreder man patienter med misstänkt benskörhet?
• Vilka mediciner finns för behandling av benskörhet och
hur effektiva är de?
• Hur får vi rätt medicin till rätt patient?
• Varför ska man inte behandla alla äldre med kalcium och
D-vitamin?
Avanmälan
Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. Därefter är anmälan bindande och hela kursavgiften faktureras.
Avanmälan görs skriftligt till [email protected] .
Utse gärna ersättare vid förhinder.
Information
Ändringar i programmet kan förekomma.
För information kontakta kurssamordnare Harald Fredriksson
på telefon 0705-33 48 99.
För information kring din anmälan kontakta
Region Kronobergs kurskansli, [email protected]
Hela vårt kursutbud hittar du på www.regionkronoberg.se.
Övrigt
Kurslokalen är handikappanpassad i möjligaste mån.
Ytterligare åtgärder vidtas vid behov.
Vänligen kontakta Region Kronobergs kurskansli,
telefon 0470-58 30 88.
Välkommen!
Medverkande
Mattias Lorentzon är professor och överläkare vid Göteborgs
universitet och Osteoporosmottagningen vid Sahlgrenska
sjukhuset. Han har under många år forskat om osteoporos
och frakturprevention och träffar regelbundet bensköra
patienter på Osteoporosmottagningen i Mölndal. Han har arbetat som expert vid Socialstyrelsen och SBU och under flera
år utarbetat riktlinjer och lett utvecklingen av frakturkedjor i
Västra Götaland.
Målgrupp
Chefer och personal inom äldreomsorg och sjukvård.
Avgift
Avgiften är 1 695 kronor per deltagare och inkluderar kostnad
för fika och lunch. Moms tillkommer.
Anmälan och bekräftelse
Anmälan om deltagande görs via anmälningslänken på
inbjudan eller på www.regionkronoberg.se
Anmälan ska vara oss tillhanda senast 2017-08-20.
Bekräftelse skickas till anmälda deltagare. Om du inte har
erhållit bekräftelse en vecka före kursstart, vänligen kontakta
kurskansliet.
REGION KRONOBERG
351 88 Växjö, Telefon: +46 470 58 30 88,
[email protected] www.regionkronoberg.se
ANMÄL DIG HÄR