Brev om spetsutbildning i engelska läsåret 2017 2018

Ljungenskolan
Spetsutbildning i engelska
Sedan höstterminen 2013 har Ljungenskolan kunnat erbjuda ett antal
elever möjlighet att utveckla sin engelska utöver ordinarie kursplan.
Detta då vi har Skolverkets tillstånd att erbjuda spetsutbildning med
inriktning engelska till elever i årskurs 7 – 9.
Nu är det dags för elever i år 6 att ansöka inför läsåret 2017/2018.
Utbildningen syftar till att ge de elever som redan har en hög kunskapsnivå i
engelska möjlighet att ytterligare bredda sina kunskaper i ämnet.
Spetsgruppen ingår i ett samarbete med Sundsgymnasiet och Borgarskolan
(Malmö) och läser engelska i snabbare takt, vilket innebär att de får sitt
slutbetyg i engelska för grundskolan i år 8 och att de i årskurs 9 läser
gymnasieengelska och får gymnasiebetyg när de går ut årskurs 9.
Storvägen 2
236 42 Höllviken
TELEFON 040-42 58 50
E-POST [email protected]
WEBB vellinge.se/ljungenskolan
ADRESS
POST
Vellinge.se
2 (2)
Utbildningen är öppen att söka för elever som börjar årskurs 7 hösten 2017.
Sökande elever förväntas nå betyget A eller B i årskurs 6 på våren och
antagningsprov kommer att genomföras på Ljungenskolan under våren 2017.
Elever som antas till spetsutbildningen kommer att placeras i årskurs 7 på
Ljungenskolan. Maxantal antagna till utbildningen är 20 st.
Är du intresserad av att ditt barn ska delta i spetsutbildningen på
Ljungenskolan? Då är du välkommen på en föräldrainformation som ges
tisdagen den 14 mars kl. 18:00 i Ljungenskolans musiksal.
Anmäl om du/ni kommer till: [email protected] senast den 13 mars!
Med vänliga hälsningar
Ulrika Burman
Rektor, Ljungenskolan