Utställning av kommUntäckande översiktsplan för Åre kommUn

2017-02-27
Utställning av kommuntäckande
­ö versiktsplan för Åre kommun
Åre kommun har tagit fram ett förslag till ny kommuntäckande översiktsplan.
Planförslaget kommer att ställas ut mellan den 3 mars och den 5 maj 2017.
Vad är en översiktsplan?
Framtagande av
samrådshandling
Samråd
Framtagande av utställningshandling
Utställning
Antagande KF
Förslaget till översiktsplan
samråddes under 2015.
Efter samrådet reviderades
planhandlingarna och
ställs nu ut. Efter utställningen antas planen av
kommunfullmäktige.
I översiktsplanen anger kommunen hur mark och vatten ska användas och
utvecklas på lång sikt.
I förslaget till översiktsplan kan du läsa om vår kommuns främsta utmaningar,
vår målbild och våra planerings­strategier. Översikts­planen innehåller också
ställningstaganden kring mark- och vatten­användning i kommunen samt en
bedömning av vilka konsekvenser översiktsplanen ger.
Hur ställs översiktsplanen ut?
Utställningshandlingen med tillhörande samrådsredogörelse finns att hämta hem
i digitalt format på kommunens webbplats are.se/byggabo/oversiktsplanering.
Tryckta exemplar av planförslaget finns att läsa på kommunhuset i Järpen samt
på de kommunala biblioteken i Hallen, Mörsil, Kall, Järpen, Åre och Duved.
Den som vill lämna synpunkter under utställningstiden ska göra
detta skriftligen till kommunen senast ­­
2017-05-05­ till Åre kommun,
Kommunstyrelsen, Box 201, 830 05 Järpen eller maila till [email protected]
Frågor kring översiktsplanen besvaras av plan- och byggchef Ida Thuresson,
0647- 161 60.
Sändlista
Åre kommun
Kommunstyrelsen
Politisk ÖP-referensgrupp
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kalls områdesstyrelse
Samhällsbyggnadsnämnden
Partigrupper
Kommunledningskontoret
Kommunledningskansliet
Skolkontoret
Socialkontoret
Tekniska kontoret
Samhällsbyggnadskontoret
Tillväxtavdelningen
Kultur- och fritidskontoret
Miljöavdelningen
Räddningstjänsten
Biblioteket Hallen, Järpen,
Kall, Mörsil, Duved och Åre
Årehus AB
Myndigheter
Försvarsmakten, högkvarteret
Lantmäterimyndigheten
Jämtlands län
Länsmuseet Jamtli
Länsstyrelsen/kansliet, Samhällsenheten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Polismyndigheten
Region Jämtland Härjedalen
Riksantikvarieämbetet
Sametinget Gaaltije
Skogsstyrelsen
Svenska samers riksförbund
Sveriges Geologiska Undersökning SGU
Trafikverket
Kommuner
Bergs kommun
Bräcke kommun
Härjedalens kommun
Krokoms kommun
Meråkers kommun
Ragunda kommun
Strömsunds kommun
Östersunds kommun
Organisationer,
föreningar och företag
Anjan-Gråsjöns FVOF
Arvesundsbygden
Atlantbanan
Campus Åre
Dammåns FVOF
De handikappades riksförbund
Destination Bydalsfjällen
Destination Storlien/Meråker
Destination Storsjöbygden
Destination Södra Årefjällen
DHR Västjämtland
Diös AB
Dravsjöns FVOF
Duveds FVOF
Duveds IF
Edsåsdalens SLK
Enafors byalag
Finningens KFO
Friluftsfrämjandet Jämtland/
Härjedalen
Fröåtjärns FVOF
Fältbiologerna
Föreningen Fröå gruva
Föreningen Tossögården
Gevsjöns SSK
Hallenbygden i samverkan
Hallens Hembygdsförening
Hallens snöskoterklubb
Hallens sportklubb
Handöls byalag
Handöls skifteslag samff
Handölsdalens sameby
Helgesjöns FVOF
Hensjöns-Henåns FVOV
HRF Hörselskadades förening
Åre
Huså SSK
Huså-Smedjevikens FVOF
Hyresgästföreningen Region
Norrland
Hyresgästföreningen Region
Norrland
Håckrens FVOF
Hållands byalag
Hållands skidspårsförening
Jernhusen AB
Jämtkraft
Jämtland Härjedalens turism
Jämtland-Härjedalens Naturskyddsförbund
Jämtlands botaniska sällskap
Jämtlands läns fiskvattenägarförbund
Jämtlands ornitologiska
förening
Järpen i samverkan
Järpens gymnastikförening
Järpens idrottsförening
Järpens kulturförening
Järpens ridklubb
Järpens skidklubb
Järpens villa och båtförening
Järpen-Undersåker SSK
Järpen-Undersåker-Kall PRO
Kalls sameby
Kallbygdens intresseförening
Kallbygdens SSK
Kall-Kyrkslätts samff
Kallrör-vassnäs Byalag
Kalls Hembygdsförening
Kalls Idrottsförening
Kalls skoterklubb
Kalls södra byalag
Klocka samff
Konäs byalag
Kvitsle byalag
Lillsjöbygdens byalag
Liten v FVOF
LRF Åre kommungrupp
Länstrafiken
Marby hembygdsförening
Mattmars hembygdsförening
Mattmars SK
Medstugans samff
Mittuniversitetet Östersund
Molanda - flyg
Mårdsunds byalag
Mörsil i Mitten
Mörsil-Mattmar PRO
Mörsils fvof
Mörsils hembygdsförening
Mörsils Idrottsförening
Naboer
Njaarke sameby
Norensjöarnas fvof
Norrtåg
Ockesjön-Kvissleströmmarnas FVOF
Ottsjö Byalag
Ottsjö fvof
Ottsjö-Vålådalens Hembygdsförening
PRO Hallen
PRO Åredalen
Samrådsgr. Ånnsjöns fiske
SJ
SkiStar AB
Storlien SSK
Storliens Jakt och fiskeområde
Storliens SK
Storsjön-Åre FVOF
Stra Rensjöns kfo
Suljättens FVOF
Svenska turistföreningen
Sällsjö byalag
Sällsjö fvof
Sällsjö skoterklubb
Södra Årefjällens turism
Sölvsved-Kall-Back Byalag
Tagehus AB
teliaSonera/Skanova
Tossåsens sameby
Tångböle samff
Tännsjöns FVOF
Undersåkers församling
Undersåkers hembygdsförening
Undersåkers IF
Undersåkers Ridklubb
Undersåkersälvens fvov
Upplands fvof
Utkälens byalag
V Storsjöbygdens församling
Vallbo SK
VÄSEK
Västjämtens pistolskytteklubb
Västjämtlands astma och
allergiförening
Västra Jämtlands Jaktvårdskrets
Västra Kalls Byalag
Åhn-Böle Byalag
Ånnsjöns SSK
Åre Bergscyklister
Åre brukshundsklubb
Åre by och turistförening
Åre Destination
Åre fiske samff
Åre församling
Åre Golfklubb
Åre Handikapp IF
Åre Konstförening
Åre naturskyddsförening
Åre Ridklubb
Åre SDFK
Åre SLK
Åre sockens hembygdsförening
Åredalens SSK
Åre-Duved Scoutkår
Åre-Östersund Airport
Åre-Östersund Airport
Ö Åresjöns fvof
Media
321an
Länstidningen
MittNytt
Radio Jämtland
Årebladet
ÅreIdag
Östersundsposten
Övriga
Advokatbyrån Ranstam
partners
Anders Ahlqvist
Annika Larsson
Ann-Kristin Jonsson
Britta Söderholm
Eva Fagerstedt-Kjellberg
Fstighetsägare och boende
i Mo
Hallenbygden i samverkan,
Månsåsens bygdegårdsförening
Inger Lundell
Ingmar Fredriksson
Jon Davidsson
Jonas Bernhardsson
karin och Mats Ericsson
Karin Wiklund
Maths Gunneriusson
Mattias Gustavsson
Mattias Jämting
Monica Henriksson
Nalle Hansson
Per Göransson
Per Wiklander
Pål Anders Stensson
Rolf Kjellberg
Sametinget
Staffan Olofsson
Stig Halvarsson
Sven Secher/Björkfjärden
Svenolof Hedung
Ulla Gärdin
Åse Bixo
Överbygg