Månadens händelser - Pingstkyrkan Åland

Församlingsblad
Mars 2017
Mars 2017
Ti
28.2
kl. 18:00 Skoj o hoj
On
Fr
Lö
1.3
3.3
4.3
kl. 19:00 Förvandlat arbetsliv, Zacharias Fjellander
kl. 19:30 Ungdomssamling
kl. 10-15 Gemensam böne– och fastedag i Östernäskyrkan
Pingstförsamlingen på Åland r.f. Matrosgatan 1, 22100 Mariehamn
(018) 13 838, [email protected], www.pingstkyrkan.ax
Sö
5.3
Finlands Svenska Pingst och Missionskyrkans i Finland
gemensamma
18.6-2.7.2017
Vörå,
Norvalla.
Ti
7.3
On
8.3
kl. 10:30 Bön inför gudstjänsten
kl. 11:00 GUDSTJÄNST, HHN, söndagsskola
Pred. Kenneth Witick, led. Bengt Grunér
kl. 13:00 Dagsbön hos Märta & Erik Eriksson, Klockarv. 1 A, Kattby
kl. 18:00 Skoj o hoj
kl. 19:00 Förvandlat arbetsliv, Zacharias Fjellander
Fr
Sö
10.3
12.3
kl. 19:30 Ungdomssamling
kl. 10:30 Bön inför gudstjänsten
kl. 11:00 GUDSTJÄNST, söndagsskola
Pred. Bengt Grunér, led. Jonatan Meyer
Ti
14.3
kl. 18:00 Skoj o hoj
On
15.3
kl. 19:00 Förvandlat arbetsliv, Zacharias Fjellander
Fr
17.3
kl. 19:30 Ungdomssamling, Kenneth Witick
Sö
19.3
kl. 10:30 Bön inför gudstjänsten
kl. 11:00 GUDSTJÄNST, söndagsskola, missionsoffer
Pred. Melissa Jansson, led. Anette Häggblom
Ti
21.3
kl. 18:00 Skoj o hoj
On
22.3
kl. 19:00 Gemensam bön i Missionskyrkan
Karisma Farledens Israelkonferens 10-12.3 i Borgå.
Tema: Exodus –Enade under jubelåret.
Kursen Förvandlat arbetsliv på Åland
med Zacharias Fjellander
fortsätter i kyrkan under mars månad:
On 1.3 kl.19, On 8.3 kl. 19 och On 15.3 kl. 19
Bönehelg med Patrik Sandberg 24-26.3
Fre kl 19 Inledningsmöte med
Patrik Sandberg i Östernäskyrkan
Fr
Lö
24.3
25.3
Lör kl 9 Bönefrukost för inbjudna
företagare/ledare.
Sö
26.3
Lör kl 14 Eftermiddagsbönemöte i
Pingstkyrkan med Patrik Sandberg.
Ti
28.3
kl. 18:00 Skoj o hoj
On
29.3
kl. 19:00 Lovsång och bön, Kenneth Witick
Fr
Sö
31.3
2.4
Lör kl 18 Missionsmöte med Patrik Sandberg i Pingstkyrkan.
Utsändande av Melissa Jansson.
Sön kl 11 Gudstjänst i Östernäskyrkan med Patrik Sandberg.
Obs! Ingen gudstjänst i Pingstkyrkan!
Bönehelg med Patrik Sandberg 24-26.3
kl. 19:00
kl. 14:00
kl. 18:00
kl. 10:30
kl. 11:00
Inledningsmöte i Östernäskyrkan
Eftermiddagsmöte i Pingstkyrkan
Missionsmöte med utsändandet av Melissa Jansson
Bön inför gudstjänsten
GUDSTJÄNST i Östernäskyrkan
Pred. Patrik Sandberg
kl. 19:30 Ungdomssamling
kl. 10:30 Bön inför gudstjänsten
kl. 11:00 GUDSTJÄNST, HHN, söndagsskola
Pred. Joel Stenroos , led. Barbro Wikström–de Wilde
Med förbehåll för förändringar. Följ med annonseringen i fredagens Ålandstidning!
Funktionärer i Pingstförsamlingen på Åland 2017
Pastorspar
Pastor och föreståndare
Kenneth och Elisabeth Witick
Kenneth Witick
040 539 1212
Äldste, ekonomiansvarig
Patrik Lindahl
0457 342 8341
Pastoral funktion
Barnverksamhet
Söndagsskolan, Skoj Ohoj
Gruppfamiljedaghemmet
Pärlan
Bengt Grunér
040 765 8155
Elisabeth Witick
040 964 2321
Elisabeth Witick, Arja Grunér
040 964 2321
Ungdomsverksamhet
Annika Lindahl
0457 342 8340
Mission
Anette Häggblom
Pia Nordberg,
Barbro Wikström-de Wilde
Annika Lindahl
Pirjo Högbäck
0457 342 8744
Disponent
Praktiska ärenden,
mötesvärdar
Ljud
Toni Högbäck
040 753 0657
Patrik Lindahl
0457 342 8341
Toni Högbäck , Ego Meyer
040 753 0657
Bokstugan
Ego Meyer
050 433 6134
Hem– och sjukbesök
Ea Nordberg
Kvinnoarbete
Lovsång och musik
Blommorna i kyrkan
040 754 9754/Pia
Kansli
Nattvardsdukning
Runa Landström, Elisabeth
Witick
Kök
Kvinnobön Kyrkan är öppen för bön
måndagar kl 19
Vi samlas för
gemenskap, fika och
bön. Kontaktperson
Barbro Wikström-de
Wilde 0457-379 8805
tisdag-fredag kl 12-13
Söndagsskola & Minilärjungarna
Från 4 år -> varje söndag. Vi är först med i
början av gudstjänsten och går sedan till nedre
våningen tillsammans. Varmt välkommen med!
0457 342 8340
0457 043 5471
284 6049/
Leena Törnvall, Kenneth Witick 044
Leena
Brittmari Skullbacka
050 572 4065
Barbro Wikström-de Wilde
0457 379 8805
Mirkka Meyer
13 838
Själavårdssamtal, förbön
Mars 2017—Övriga händelser och grupper
PINGSTFÖRSAMLINGENS STYRELSE:
Ordförande Kenneth Witick, viceordförande Patrik Lindahl, sekreterare Gerd Lindfors,
styrelsemedlemmar Bengt Grunér, Anette Häggblom, Toni Högbäck och Ego Meyer
Pingstförsamlingens på Åland bankkonton.
Använd församlingskontot för tiondegivande, för övrigt givande valfria konton.
Församlingskonto:
FI37 6601 0002 0387 19
ref. 17019
Missionskonto:
FI36 6601 0001 0129 62
ref. 17022
Socialt konto:
FI26 6601 0003 3537 52
ref. 17035
Ungdomskonto:
FI71 6601 0001 0848 88
ref. 17048
Barnkonto:
FI64 6601 0001 0180 84
ref. 17064
Fastighetskonto:
FI96 6601 0001 1687 31
ref. 17051
Bokstugan:
FI85 6601 0001 0181 91
ref. 17080
Pärlan :
FI03 6601 0010 1631 78
ref. 17077
Använd gärna referensnummer så sparar vi på bankavgifter.
Är du mellan 6 och 12 år
och vill ha SKOJ på tisdagskvällarna
mellan kl 18 och 19.30?
Då är du välkommen till
Vi börjar i kyrksalen med häftig sång och musik.
Drama...lyckohjul...Bibelstund... vår kluriga postiljon cyklar in med hemlig
post... överraskningslådor...
SEN kan du välja att vara med i Bakskola, Konstskola eller Pysselskola.
Kvällen avslutas med FIKA! Denna termin dramatiserar vi boken
”Banditen på Ashley Downs” och söker efter guldkorn i Bibelns olika
böcker.
Klubben är gratis!
Ungdomssamling fredagar för dig som är 13+
Kontaktperson Annika Lindahl 0457 342 8340
Följ med annonseringen i Facebook-gruppen (PK-ung)