Vårens sammankomster

Vårens sammankomster
15 mars Medlemsmöte i Allianskyrkan kl.16.30
Medverkan av f.d. läkaren och numera prästen Per-Erik Åbom,
som ska kåsera om ett människoöde i infektionshistorien. Musik och
lotteri. Kaffe och fralla.
5 april
Medlemsmöte i Allianskyrkan kl. 16.30, under planering.
22 april Vårfest på EMC Draka Kabel
Buss avgår fr. S. Torget
kl.17.30
Hem från Draka Kabel
kl. 21.30
Musik av en Dragspelsork. med vokalist.
17 maj
kl.18.00
” Resa uti det blå” under planering