Budget - Eldsberga GF

2017
Uppskattade kostnader
Ledararvode
2018
< 20 år
>21 år
TOTALT
< 20 år
>21 år
280
280
560
310
310
2017
TOTALT
Not
2018
TOTALT
620
TOTALT Noter avseende 2017
66 600 kr
51 875 kr
118 475 kr ######
81 400 kr
65 000 kr
146 400 kr
Reseersättning
2 500 kr
4 000 kr
6 500 kr ######
2 500 kr
4 500 kr
7 000 kr
2 Reseersättning kommer bara att utgå vi resor över 20 km t/r
Styrelsearvoden
1 100 kr
1 100 kr
2 200 kr ######
1 100 kr
1 100 kr
2 200 kr
3 Ordf: 400:-, kassör 700:-, Sekreterare 300:-, Medlemreg. 300:-, Utbildningsansvarig 200:-, Bidragsansvarig 300:-
0 kr
65 175 kr
65 175 kr ######
0 kr
83 325 kr
83 325 kr
4 Barnens hyra står kommunen för, vuxen 165:-/h och vi har 13 pass vecka i 30 veckor/år + 5 gånger julgympa
Kansliavgift
9 240 kr
9 240 kr
18 480 kr ######
10 230 kr
10 230 kr
20 460 kr
5 Gymanstikförbundet 33:-/person
Kontor, visma, hemsida
2 000 kr
2 500 kr
4 500 kr ######
1 000 kr
2 500 kr
3 500 kr
18 000 kr
20 000 kr
38 000 kr ######
8 000 kr
15 000 kr
23 000 kr
Informationsfolder/reklam
4 000 kr
9 000 kr
13 000 kr ######
4 000 kr
9 000 kr
13 000 kr
11 7,5:- för barn och 15:- för vuxna, 180:- för 40 parkourbarn
STIM & SMAI
3 500 kr
5 500 kr
9 000 kr ######
4 000 kr
6 000 kr
10 000 kr
13 Nya tröjor till barnledarna, 300:- till tröjor åt vuxenledare, många nya ledare genererar en högre avgift
Försäkring
9 000 kr
4 200 kr
13 200 kr ######
10 800 kr
4 650 kr
15 450 kr
14 De som inte betalar träningsavgift är funktionärer, 10 barn och 20 vuxna
Utbildning
15 000 kr
18 000 kr
33 000 kr ######
10 000 kr
5 000 kr
15 000 kr
10 000 kr
Lokalhyra
Redskap
Kläder
5 000 kr
8 000 kr
13 000 kr ######
5 000 kr
5 000 kr
Övrigt
7 500 kr
10 000 kr
17 500 kr
5 000 kr
10 000 kr
15 000 kr
143 440 kr
208 590 kr
352 030 kr
143 030 kr
221 305 kr
364 335 kr
56 000 kr
31 000 kr
31 000 kr
62 000 kr
263 000 kr ######
72 000 kr
161 000 kr
233 000 kr
0 kr ######
15 000 kr
30 000 kr
45 000 kr
Summa
Uppskattade intäkter
2017
TOTALT
Not
Medlemsavgift, 30 funktionärer
28 000 kr
28 000 kr
Träningsavgift
81 000 kr
182 000 kr
Familjemedlemskap
Kommunalt
2018
5 000 kr
6 000 kr
6 000 kr
LOK
20 000 kr
20 000 kr
15 000 kr
15 000 kr
Utbildningbidrag
10 000 kr
10 000 kr
5 000 kr
5 000 kr
Summa
6 Hemsidaabonnemang , visma, papper
7 Vi behvöer köpa on hantlar, boxsaker m.m.
TOTALT Noter avseende 2018
5 000 kr
Övrigt
1 Barngympa pass med 2 ledare + 2 ass ledare varje pass. Totalt 9 pass/vecka och 20 veckor/år, 13 vuxenpass/vecka i 30 veckor+25 veckor sommar & jul
0 kr
0 kr
144 000 kr
210 000 kr
354 000 kr
144 000 kr
222 000 kr
366 000 kr
560 kr
1 410 kr
1 970 kr
970 kr
695 kr
1 665 kr
1 Barngympa pass med 2 ledare + 2 ass ledare varje pass. Totalt 11 pass/vecka och 20 veckor/år, 15 vuxenpass/vecka i 33 veckor+25 veckor sommar & jul
2 Reseersättning kommer bara att utgå vi resor över 20 km t/r
3 Ordf: 400:-, kassör 700:-, Sekreterare 300:-, Medlemreg. 300:-, Utbildningsansvarig 200:-, Bidragsansvarig 300:4 Barnens hyra står kommunen för, vuxen 165:-/h och vi har 15 pass vecka i 33 veckor/år + 10 gånger julgympa
5 Gymanstikförbundet 33:-/person
6 Hemsidaabonnemang , visma, papper
7 Då många stora inköp görs 2016 och 2017 kan vi minska något 2018
11 7,5:- för barn och 15:- för vuxna, 180:- för 40 parkourbarn
13 Nya tröjor till barnledarna, 300:- till tröjor åt vuxenledare, många nya ledare genererar en högre avgift
Uppskattat resultat
14 De som inte betalar träningsavgift är funktionärer, 10 barn och 20 vuxna, samt familjemedlemmarna, 30 barn och 30 vuxna
15 Familjeträning, 1500:- för alla som är skrivna på samma adress