Ladda ner Lägerbroschyr för södra Finland

f d u v
S O M M A R
L Ä G E R
2 0 1 7
s ö d ra
f i n la n d
Innehåll
Understöd............................................4
Lägerplatser......................................... 5
Lägerledare gör det möjligt..............6
Nyhet: Bandläger................................ 7
Sommarläger 2017.............................. 8
Anvisningar för ansökan.................12
Understödsansökan
till kommunen...................................13
Lägeravgifter......................................14
Lägeransökan...................................15
Info om
ekonomiskt
stöd hittar
du på s. 4.
2
SOMMARLÄGER 2017
Bästa lägerdeltagare
och anhörig!
Ett av FDUV:s flaggskepp är lägerverksamheten.
Sommarlägren är oerhört populära och för många
är de ett efterlängtat sommarnöje. Lägren fungerar också som avlastning för anhöriga samtidigt
som det är något roligt för deras barn.
Vi har på förbundet i många år fått stöd från stiftelsen
Brita Maria Renlunds minne (BMR)för att arrangera
läger. I och med att stiftelselagstiftningen förtydligats
måste BMR noga ange sitt stöd till förbundet och kan
nu bara bevilja understöd för verksamhet som är riktat
till barn och unga.
Förbundet har under år 2016 anhållit om understöd
särskilt för vuxenläger också från annat håll och delvis
också lyckats, men inte i samma utsträckning som
tidigare. Det betyder att förbundet inte kan arrangera
lika många läger som förr. I praktiken kan det i sin tur
också betyda att alla inte får plats på läger i år. Därför
är det ytterst viktigt att ni kommer in med ansökan i
tid och att ni ansöker om bidrag från er kommun.
Även om lägerplatserna är färre önskar jag att ni faktiskt söker till lägren, det är viktigt för oss att veta hur
många som vill delta.
Nyhet: Scoutläger 11–13 augusti
Är du en person som trivs ute
och gillar nya utmaningar?
På scoutlägret 11–13 augusti får du sova i
tält, röra dej i naturen, simma, pyssla, bada
bastu och mycket mera. Vi gör allt utomhus,
sover, äter och lär oss nya färdigheter.
Scoutlägret ordnas i Kavalahti i Ingå i samarbete med Finlands Svenska Scouter rf. den
11–13 augusti. Mera information kommer i
Gula Pressen 2/2017 och på fduv.fi/lager.
Förbundet kan också stödja lägerdeltagarna med lägeravgiften om inte kommunen stöder och man har svårt
att betala lägeravgiften. Vi har ökat på understödet för
enskilda lägerdeltagare eftersom vi inte haft möjlighet
att sänka nämnvärt på deltagaravgifterna.
Om det är något ni undrar över kontakta våra lägerkoordinatorer så kan de eventuellt hjälpa er med att
söka stöd eller förlänga betalningstiden. Läs mera om
understöd på sidan 4.
Trots att vi måste minska på vår lägerverksamhet hoppas jag att så många som möjligt ska få en fin lägerupplevelse också under år 2017.
Vänliga hälsningar
Lisbeth Hemgård
Verksamhetsledare/FDUV
Sommarens läger
hittar du på
s. 8–11
3
Understöd
Behöver du ekonomiskt stöd
för att kunna delta i ett sommarläger?
Du kan ansöka om understöd
av din hemkommun, läs mera på sidan 12.
Om din hemkommun inte ger stöd
kan du ansöka om stöd via FDUV eller Steg för Steg.
Via FDUV kan du få understöd bland annat
från Desirée Grotenfelts fond.
Desirée Grotenfelts fond understöder
“mindre bemedlade personer med
utvecklingsstörning genom att i första hand
möjliggöra deltagande i lägerverksamhet”.
Möjlighet att ansöka om bidrag har
i Finland bosatta personer med utvecklingsstörning.
Du kan ansöka om max 300 euro i bidrag.
Om du är medlem i Steg för Steg
kan du också ansöka om understöd
som beviljats av Stiftelsen Familjen Lerche.
I en fritt formulerad ansökan bör framgå eller bifogas:
1. Det ansökta beloppet
2. Uppgifter om bankförbindelse
3. Ett nekande understödsbeslut från hemkommunen
Skicka din ansökan till:
FDUV eller Steg för Steg (om du är medlem)
Nordenskiöldsgatan 18 A
00250 Helsingfors
Ansökningstiden för understöd går ut 15.4.2017.
För ytterligare information kontakta
fritidskoordinator Jon Jakobsson,
040 865 38 88, [email protected]
Kolla
lägeravgifter
på sidan 14.
4
SOMMARLÄGER 2017
Lägerplatser
Många av våra läger i södra Finland
ordnas på Högsand i Lappvik.
I år ordnar vi första gången läger
på Lärkkulla i Karis.
Högsand
Kurscentret Högsand ligger naturskönt
vid havet i Lappvik, mellan Ekenäs och Hangö.
FDUV ordnar 10 läger för många olika grupper
på Högsand sommaren 2017.
Vi bor i tre av husen på området
och alla är handikappanpassade.
Den långgrunda stranden precis nedanför kurscentret
är mycket omtyckt bland lägerdeltagarna.
Stället passar alla målgrupper!
www.hogsand.bvif.fi
Läger ordnas även på följande ställen:
Kirjais kursgård, Nagu
www.kirjaiskursgard.com
Kisakeskus, Pojo
www.kisakeskus.fi
Lehmiranta
www.lehmiranta.fi
Lärkkulla
www.larkkulla.net
Päiväkumpu, Karislojo
www.paivakumpu.fi
5
Personintervju:
Lägerledare
gör det möjligt
En stämning av pur glädje. Att få träffa alla som
har sett fram emot lägersommaren. Och att få uppleva stunder då deltagarna får njuta, kravlöst.
Bland annat därför har Belinda Fridlund jobbat som
lägerledare på FDUV:s läger sedan 2011. Trots att det
är tungt ibland, är det också roligt och givande.
– Många deltagare ser fram emot lägret under hela
året, och frågar alltid om jag kommer på nytt nästa år.
Belinda gillar att hjälpa deltagarna att hitta sitt eget sätt
att vara på läger.
– Vill de ha bara semester så får de ha det, vill de göra
något extra eller jobba på något, så gör vi det.
Den största utmaningen är att man aldrig kan räkna
med att man vet hur det blir, berättar Belinda.
– Man kan inte räkna med att allt ska gå som en dans.
Om någon är på dåligt humör får man kämpa med att
hitta på något roligt.
Lägerledarutbildningen är nyttig, då man får träffa
gamla lägerledare som har den praktiska kunskapen
om hur man får saker att fungera. Att få höra Steg för
Stegs erfarenhetstalare berätta vad de tycker om lägren
har också varit ett stort plus.
– Samtidigt får man ett bra tillfälle att ställa frågor om
hur man kan göra eller om man är spänd över något.
– Vi låg alla på rygg på gräsmattan, med den färggranna fallskärmen över oss. Solen sken igenom
den, och det var ljuvligt att se på när deltagarna
njöt, berättar Belinda om ett läger som hon jobbade på för några år sedan.
Ett av de bästa lägerminnen som Belinda har är från
ett läger för personer med stora stödbehov för två
somrar sedan.
– Vi låg alla på rygg på gräsmattan, med den färggranna fallskärmen över oss. Solen sken igenom den,
och det var ljuvligt att se på när deltagarna njöt. De
greppade med händerna i gräset, och kände på det,
blundade och andades djupt och log.
– De visar kanske inte alltid känslor så tydligt, men
ofta ser man om de inte har det bra, och därför var det
så fint att få se dem njuta.
– På lägren lever man lite som i en egen bubbla, man
bryr sig inte om annat och som ledare lär man sig leva
i stunden, för ett litet tag.
6
SOMMARLÄGER 2017
Nyhet:
Bandläger – för dig
som vill musicera!
En nyhet bland lägren sommaren 2017 är bandlägret som ordnas på Lärkkulla i Karis i slutet av
juni. Idén till lägret kläcktes av Miira Hollander,
ordförande för De Ungas Musikförbund.
Miira, du ska hålla i trådarna på lägret, hur kom du på
idén att FDUV borde ordna ett läger med detta tema?
– Jag brinner för att erbjuda personer upplevelser
som kan få dem att tro mer på sig själv både socialt
och musikaliskt. Jag har jobbat på flera FDUV-läger
tidigare och ordnat ett tiotal bandläger via föreningen
Rock Donna. Som ordförande för De Ungas Musikförbund får jag vara med och initiera olika projekt som
vi anser att är viktiga. Det här bandlägret är ett av dem.
Behöver man kunna spela något instrument eller
sjunga om man vill komma på lägret?
– Du får gärna ha tidigare kunskaper inom sång eller
något instrument men det är inte ett måste. Huvudsaken är att du är ivrig och öppen för att lära dig och vill
sjunga och spela tillsammans med andra.
Vad får man lära sig på lägret?
– Vi kommer att bekanta oss med olika instrument
och skriva och spela musik! Vi kommer också att göra
egna instrument av olika material. Dessutom kommer
du att få lära dig hur du känner dig bekväm och har
roligt när du uppträder på konsert. Har du aldrig spelat tillsammans med andra människor kommer också
det att vara en lärorik upplevelse för dig.
Det låter som ett roligt och lärorikt läger! Har du någon hälsning till deltagarna?
Miira Holländer och Peik Aspbäck är personerna
bakom bandlägret som också kommer att jobba
som lägerledare.
– Du kan se fram emot en lärorik vecka med en massa
musik! Vi ser fram emot att träffa dig och tillsammans
jobba för att ge dig sommarens mest kreativa vecka.
7
Läger och
semesterveckor
Här ser du alla sommarläger
som FDUV arrangerar i Nyland och Åboland.
Sommarlägren är i år FEM eller SEX dagar långa.
Åldersangivningarna är riktgivande.
Läs noga igenom lägerbeskrivningarna
innan du bestämmer dig för ett läger.
Vi hoppas alla hittar ett läger som passar dem.
Kontrollera datumen noga.
1. Sommarskoj på Högsand
Barnläger
Högsand, Lappvik
måndag 12 juni–fredag 16 juni
Lägret är lämpligt för barn i alla åldrar. Målet med
lägret är att barnen får en skön, meningsfull och lagom
fartfylld lägervistelse. Varje barn har en egen ledare. På
programmet finns bl.a. sång och musik, strandliv, lekar
och roliga utfärder. På lägret finns det plats för 8 barn.
2. Motion, dans och musik
Temaläger
Högsand, Lappvik
måndag 26 juni–LÖRDAG 1 juli
Tycker du om motion, dans och sång? Då är det här ett
läger för dig. Ett fartfyllt läger med fysiska aktiviteter,
bollspel, tävlingar, dans och musik, sång och annat
roligt. Besök till Raseborgs sommarteater, strandliv,
disko och mycket mera får ni också uppleva. Lägret
har plats för cirka 15 deltagare.
3. Ungdomsläger på Högsand
Läger för unga vuxna (ca 15–25 år)
Högsand, Lappvik
måndag 26 juni–LÖRDAG 1 juli
Ett roligt ungdomsläger för dig som tycker om rörelse,
fart, bollspel och lekar. Det blir också lägerliv med
bastu och simning vid Högsands härliga långgrunda
strand samt utfärder och disko. Det finns plats för 12
deltagare på lägret.
8
4. Hantverksläger
Hantverksläger
Lehmiranta, Salo
måndag 26 juni–LÖRDAG 1 juli
Är du intresserad av att göra spännande saker med
dina händer? Då är detta ett läger för dig. Vi jobbar
alla dagar med hantverk men det blir också en utfärdsdag, strandliv, olika spel osv. Skriv gärna i ansökan
dina önskemål om hantverk som du vill göra eller
saker som du skulle vilja lära dig. På lägret finns det
plats för 10 deltagare.
5. Bandläger på Lärkkulla
Temaläger
Lärkkulla, Karis
måndag 26 juni–LÖRDAG 1 juli
Bandlägret riktar sig till dig som vill spela i band
tillsammans med lägerkompisar. På lägret provar vi på
olika instrument och skapar musik via roliga övningar.
Lägret gästas av en artist som lär oss hur vi har roligt
när vi spelar på konsert. Man behöver inte kunna spela
något instrument för att delta på lägret, ett starkt intresse räcker fint. På det här lägret är alla rockstjärnor!
Lägret ordnas i samarbete med DUNK – De Ungas
Musikförbund och musiklinjen Lärkkulla pop&rock.
6. Vi ses på Högsand
Vuxenläger
Högsand, Lappvik
måndag 3 juli–fredag 7 juli
På det här lägret blir det aktiviteter och program för
alla. Högsand ligger vackert vid havet med skön sandstrand. Det blir lägerliv med utfärder, simning och
strandliv, sommarteater, dans, sång, musik, ute- och
innespel och mycket annat roligt. Kom med och träffa
gamla vänner och lär känna nya. Cirka 15 deltagare
ryms med på lägret.
SOMMARLÄGER 2017
9
7. Paus på Päiväkumpu
10. Konst & drama I
Läger för äldre vuxna (från ca 55 år)
Päiväkumpu, Karislojo
måndag 3 juli-fredag 7 juli
Temaläger
Högsand, Lappvik
måndag 10 juli–fredag 14 juli
Om du är lite äldre och vill ha en lugn sommarvecka
i eget tempo så passar det här lägret dig. Lägret skall
bli skönt och avkopplande och du får själv bestämma
takten. Vi gör en utfärd till Raseborgs sommarteater och på Päiväkumpu finns det möjlighet till bl.a.
spabehandlingar, strandliv och olika ute- och innespel.
Lägret har plats för 10 personer.
Det är ett läger för dig som tycker om att arbeta med
dina händer, t.ex. att rita, måla och arbeta med olika
material. Lägret passar också dig som tycker om att
spela teater och uppträda inför andra. Det blir också
vanligt lägerliv med utfärder, strandliv, sommarteater,
disko och mycket annat roligt! 14 konst och drama
intresserade ryms med på läger.
8. Fartfyllda sommardagar, Högsand
11. Action på Kisakeskus
Barnläger
Högsand, Lappvik
måndag 3 juli–fredag 7 juli
Barnläger
Kisakeskus, Pojo
måndag 10 juli–fredag 14 juli
Det här är ett roligt läger med bollspel, dans, musik
och äventyr. Lägret är lämpligt för barn i alla åldrar.
På programmet finns också utfärder, korvgrillning,
strandliv, disko och mycket annat roligt som hör ett
läger till. Lägret har plats för 9 barn.
Ett fartfyllt läger med sportiga aktiviteter och äventyr för lite äldre barn i åldern 10–18 år. På lägerprogrammet finns spännande aktiviteter som paddling,
klättring och bågskytte. Det blir också lägerliv med
korvgrillning, strandliv, bastu och simning, utfärder
och disco! Kisakeskus instruktörer hjälper till med de
spännande aktiviteterna. Lägret har plats för 9 barn.
9. Skönt på Högsand
Läger för personer med stort hjälpbehov
Högsand, Lappvik
måndag 10 juli–fredag 24 juli
Målet med denna lägervecka är att deltagarna ska få en
så skön och avkopplande lägervistelse. Varje deltagare
har sin egen ledare och aktiviteterna planeras individuellt enligt deltagarnas önskemål och behov. På
programmet under lägerveckan finns bl.a. massage,
musikstunder, strandliv och ett besök till Raseborgs sommarteater för de som är intresserade. På denna
lägervecka ryms 10 deltagare.
10
12. Skönt på Högsand II
Läger för personer med stort hjälpbehov
Högsand, Lappvik
måndag 17 juli–fredag 21 juli
Målet med denna lägervecka är att deltagarna ska få en
så skön och avkopplande lägervistelse. Varje deltagare
har sin egen ledare och aktiviteterna planeras individuellt enligt deltagarnas önskemål och behov. På
programmet under lägerveckan finns bl.a. massage,
musikstunder, strandliv och ett besök till Raseborgs
sommarteater för de som är intresserade. På denna
lägervecka ryms 10 deltagare.
SOMMARLÄGER 2017
13. Konst & drama II
Temaläger
Högsand, Lappvik
måndag 17 juli–fredag 21 juli
Det är ett läger för dig som tycker om att arbeta med
dina händer, t.ex. att rita, måla och arbeta med olika
material. Lägret passar också dig som tycker om att
spela teater och uppträda inför andra. Det blir också
vanligt lägerliv med utfärder, strandliv, sommarteater,
disko och mycket annat roligt! 14 konst och drama
intresserade ryms med på läger.
14. Natur och skärgård
Temaläger
Kirjais kursgård i Nagu
måndag 24 juli–fredag 28 juli
Tillbringa en skön vecka i vacker skärgårdsmiljö på
Kirjais kursgård i Nagu. Under lägerveckan blir det
vandringar i naturen, strandliv, korvgrillning, olika
spel och utflykter och annat som hör lägerlivet till. 20
deltagare ryms med på lägret.
15. Sommarvecka på Högsand
Vuxenläger
Högsand, Lappvik
måndag 24 juli–fredag 28 juli
På det här lägret blir det aktiviteter och program för
alla. Högsand ligger vackert vid havet med skön sandstrand. Det blir lägerliv med utfärder, simning och
strandliv, sommarteater, dans, sång, musik, ute- och
innespel och mycket annat roligt. Kom med och träffa
gamla vänner och lär känna nya!
Cirka 15 deltagare
ryms med på lägret.
Kolla
anvisningar
för ansökan
på s. 12
11
Anvisningar
När du har bestämt dig
för vilket läger du vill åka på
kan fylla i ansökan.
OBS! Kom i håg att också ansöka
om ekonomiskt stöd av din hemkommun.
1. Fyll i ansökningsblanketterna
Börja med att fylla i ansökan
om understöd av din hemkommun.
Den finns på sidan 14.
Fyll sedan i ansökan till FDUV:s läger
som finns på sidan 15.
Du har möjlighet att delta i ett läger,
men fyll i två alternativ på ansökningsblanketten.
Du kan också delta i lägret endast dagtid om du vill.
Du kan också fylla i en elektronisk blankett
på FDUV:s webbplats: www.fduv.fi/lageransokan.
Ansökan till kommunen finns att printa ut
som pdf på webbsidan.
2. Skicka lägeransökan till FDUV
Skicka lägeransökan till FDUV senast 28.2.2017 till:
FDUV/Jon Jakobsson
Vegahuset
Nordenskiöldsgatan 18 A
00250 Helsingfors
3. Skicka understödsansökan
till din hemkommun
Skicka vid samma tidpunkt ansökan om kommunalt
understöd till din hemkommun.
Hur ska jag ansöka av kommunen?
Ta kontakt med socialarbetaren inom
din hemkommuns handikappservice.
Fråga vilken information kommunen behöver
för att kunna fatta beslut.
Ansökningsblanketten för understöd räcker inte alltid
till utan de kan behöva mera information.
Om vikten av FDUV:s lägerverksamhet nämns
i din IP- eller serviceplan är det bra att poängtera det.
12
Hur mycket skall jag ansöka om?
Vi rekommenderar att du ansöker om hela summan av
kommunen, 160 euro per lägerdygn. Understödet från
kommunen kan variera och alla kommuner beviljar
inte understöd, men det är viktigt att ansöka för att
påvisa behovet av understöd.
Kan jag delta i läger om min
hemkommun inte godkänner min
understödsansökan?
Du kan delta i sommarlägren oavsett vad kommunen
beslutar. Kostnaden är 160 euro per lägerdygn. Om du
inte beviljas understöd av din kommun, kan du ansöka
om ekonomiskt stöd via FDUV, läs mera på sidan 4.
Är Helsingfors din hemkommun?
Om Helsingfors är din hemkommun
ska du inte ansöka om understöd via kommunen.
Helsingfors betalar kommunandelen direkt till FDUV.
Om Helsingfors är din hemkommun ska du inte ansöka om understöd via kommunen, utan bara skicka
in ansökningsblanketten till FDUV. Du betalar själv 60
euro per dygn för lägret.
Hur faktureras lägret?
Vi skickar en faktura på hela lägeravgiften tillsammans
med lägerbrevet ett par veckor innan lägret börjar.
Undantagsvis kan FDUV fakturera en del av avgiften
av kommunen och en del av deltagaren.
Har du flera frågor?
Vill du veta mera om lägren så tveka inte att ringa till
Jon Jakobsson på FDUV, tfn 040 865 38 88, eller skicka
e-post till [email protected]
OBS! Meddelande om lägerplats skickar vi ut i början
av april. Uppmana din hemkommun att ge dig besked
inom mars månad så du vet om du kan ta emot lägerplatsen vi erbjuder.
Ansökan om kommunalt understöd
SOMMARLÄGER 2017
Till hemkommunen
Ansökan om kommunalt understöd för deltagande i FDUV:s sommarläger 2017
Namn:
Adress:
Personbeteckning:
Jag ansöker om understöd för deltagande i följande av FDUV:s sommarläger:
Jag ansöker om följande summa:
€
I lägeravgiften ingår: kost och logi för hela lägervistelsen, transportkostnader
till och från lägret samt assistans dygnet runt.
Datum, underskrift och namnförtydligande
FDUV har arrangerat lägerverksamhet sedan år 1971. Varje sommar ordnas omkring 30 olika läger runtom i
Svenskfinland. Årligen deltar drygt 400 personer med utvecklingsstörning på FDUV:s sommarläger som riktar sig
till barn, ungdomar och vuxna personer med utvecklingsstörning. På lägren får deltagarna koppla av och njuta
av sommaren, träffa gamla vänner och hitta nya. Anhöriga får tack vare lägren en möjlighet till avlastning. FDUV
anställer varje sommar omkring 270 lägerledare. Lägerverksamheten möjliggörs med hjälp av deltagaravgifter,
understöd från kommunerna och stöd från finlandssvenska stiftelser. För mera information om sommarlägren gå in
på FDUV:s webbplats på adressen www.fduv.fi.
13
Lägeravgifter 2017
14
Läger 1: Barnläger I på Högsand, Lappvik, 12–16 juni 20167
800 €
Läger 2: Motion, dans och musik, 26 juni–1 juli 2017
960 €
Läger 3: Ungdomsläger på Högsand, 26 juni–1 juli 2017
960 €
Läger 4: Hantverksläger på Lehmiranta, 26 juni–1 juli 2017
960 €
Läger 5: Bandläger på Lärkkulla, 26 juni–1 juli 2017
960 €
Läger 6: Vuxenläger på Högsand, 3–7 juli 2017
800 €
Läger 7: Läger för äldre på Päiväkumpu, 3–7 juli 2017
800 €
Läger 8: Barnläger II, Högsand, 3–7 juli 2017
800 €
Läger 9: Skönt på Högsand, 10–14 juli 2017
800 €
Läger 10: Konst & Drama I, Högsand, 10–14 juli 2017
800 €
Läger 11: Barnläger III, Kisakeskus, 10–14 juli 2017
800 €
Läger 12: Skönt på Högsand II, 17–21 juli 2017
800 €
Läger 13: Konst & Drama II på Högsand, 17–21 juli 2017
800 €
Läger 14: Skärgårdsläger på Kirjais kursgård, Nagu, 24–28 juli 2017
800 €
Läger 15: Vuxenläger II, Högsand, 24–28 juli 2017
800 €
Ansök senast
28.2.2017
Ansökan till FDUV:s läger 2017 Skicka till:
FDUV / Jon Jakobsson
Nordenskiöldsgatan 18 A
00250 Helsingfors
Fyll i blanketten så noggrant som möjligt.
Om ledarna på förhand får bra och utförlig information
om lägerdeltagarna kan de planera lägret
så att det blir meningsfullt för alla deltagare.
Uppgifterna behandlas konfidentiellt.
Läger och kontaktuppgifter
I första hand vill jag delta i (skriv både lägrets namn och datum):
I andra hand vill jag delta i (skriv både lägrets namn och datum):
Namn:
Personbeteckning:
Adress:
Postnummer och -ort:
Telefon:
E-post:
Hemkommun (om annan än boendeort):
Kontaktperson före lägret (namn och telefon):
Kontaktperson under lägret (namn och telefon):
Uppgifter om lägerdeltagaren
Hälsotillstånd. Berätta om ditt hälsotillstånd och eventuell diagnos. Har du kroniska sjukdomar, t.ex. epilepsi?
Har du allergier? Skriv också annat som är viktigt för ledarna att veta om ditt hälsotillstånd.
Specialdiet/matallergi:
Medicinering. Vilket slag av mediciner (t.ex. mot kramp, allergi eller annat) använder du?
Hur tar du medicinen?
Behöver du hjälp med medicinerna (ringa in)?
Dosett bör skickas med till lägret!
JA
NEJ
Påminnelse
Tal och kommunikation. Talar du? Förstår du uppmaningar? Använder du tecken, ljud och/eller miner?
15
Uppgifter om lägerdeltagaren (forts.)
Rörelseförmåga. Hur är din rörlighet? Behöver du t.ex. hjälp i och ur bussen?
Vilka hjälpmedel tar du med till lägret?
Måltider. Kan du ta mat själv, behöver du hjälp med ätandet, ska maten finfördelas m.m.?
Kläder och hygien. Vad behöver du hjälp med? När du klär på dig? På toaletten? I duschen?
Vanor och beteenden. Har du några särskilda vanor eller beteenden som lägerledarna bör känna till?
Saker. Känner du igen dina egna saker (ringa in)?
BRA
LITE
INTE ALLS
Rum och sovande. Har du några särskilda rutiner vid läggdags? Kan du inte dela rum med andra? Varför?
Önskemål om rumskamrat:
Vattenvana. Kan du simma?
Rädslor. Är du rädd för något?
Pengar. Behöver du hjälp med pengar?
Annat som är viktigt att veta om dig. Vilka är dina intressen? Har du varit borta hemifrån tidigare, aktuella
viktiga händelser? Fortsätt vid behov på separat papper.
Fototillstånd och underskrift
Foto- och filmtillstånd. Jag ger härmed lov till FDUV att använda
foto eller film som tas under lägret i trycksaker och digitala medier (ringa in).
Datum
Underskrift
Namnförtydligande
16
JA
NEJ