Informationsbrev - Vårdgivare Skåne

Informationsbrev
Support system
Koncernkontoret
Avdelningen för digitalisering och IT
Nr 2 mars 2017
Melior | MedSpeech | E-intyg | Orbit | Obstetrix/Milou | PMO | Filur |
Läkemedelssystem | IT-kundtjänst privata vårdgivare | ISPASS | PasIva | Tillväxtjournal
Melior/PMO
Ändrad kontaktväg för att nå Melior- och PMO-supporten
From den 6/3 kommer det finnas möjlighet att nå både PMO- och Melior-supporten på
telefonnummer internt 30 000 (externt 077-67 30 000) med knappval 2 och 6.
PMO:s knappval 2/6 och 1 ersätts med knappval 2/6 och utökas med att också gälla support
för Melior. Under perioden from 6/3-17 tom 17/3-17 kommer Meliors knappval 6/2 och nya
valet 2/6 att ligga parallellt. Den 20/3-17 stängs Meliors knappval 6/2.
MedSpeech
Uppgradering av MedSpeech till version 3.7.3 sker den 6/3 kl 22.30 till 7/3 kl 03.00
I samband med uppgraderingen kommer även MedSpeech att flyttas till den nya
serverplattformen (TCS 2.0).
OBS! MedSpeech för PMO är redan flyttat till TCS 2.0).
Nytt MedSpeechpaket kommer att skjutas ut.
Datorn ska vara igång och MedSpeech ska vara stängt.
Om MedSpeech är igång kommer inte den nya versionen att installeras.
Stäng ner MedSpeech, vänta en stund innan ny inloggning till MedSpeech.
Fungerar inte detta, starta om datorn.
Har ni fortfarande problem kontakta Servicedesk, anknytning 30 000,
(externt 077-67 30 000).
Reservrutiner, nyheter i MedSpeech 3.7.3. samt information kring dikteringsutrustning finns
att läsa på nyhetssida på Vårdgivare Skåne.
Melior
Skapa nytt lösenord till Melior
På Lösenordsportalen går det bra att få nytt lösenord till Melior, utan att du kan det gamla
lösenordet. SITHS-kortet måste sitta i datorn.
Det finns två alternativ:
Kopiera länken och klistra in i webbläsaren https://it-sjalvservice.i.skane.se/index.php
eller
Klicka på Windows ikonen -> välj Alla program
1
Informationsbrev
Support system
Koncernkontoret
Avdelningen för digitalisering och IT
Nr 2 mars 2017
Välj Användarhjälp -> Lösenordsportal
Välj Lösenordsbyte -> Melior-lösenord
Följ instruktionerna på sidan
Tänk på att inte använda å ä ö eller specialtecken så som % ? # och så vidare.
Läkemedelssystem
Nytt datum för uppgradering av Pascal till version 2.0
Efter att ha identifierat och åtgärdat de problem som uppstod i samband med releasen den
5/2 planerar Inera ny release av Pascal 2.0 fredagen den 10/3 kl 20.00--24.00.
Problemen bestod i ett fel i en underliggande webbserver och fick till följd att användare inte
kunde logga in eller blev utloggade och hade alltså inte med funktionaliteten i Pascal att
göra.
De större förändringarna är:
• Bevakningslista. För läkare visas lista över patienter där användaren ordinerat eller ändrat
ordination. För sjuksköterskor visas lista över användarens öppnade dospatienter.
Personliga inställningar kan göras.
• Varning visas vid misstänkt felskriven hög dos.
• Äldrevarning och dubblettvarning visas i översikten och i läkemedelslistan
• Planerad utsättningstid visas i läkemedelslistan istället för under ”Visa mer”
• Enklare och tydligare vy för Ny ordination
• Vid återinsättning av en rad följer ordinationstyp med, det vill säga man behöver inte välja
stående/Vb och så vidare på nytt
• Nya möjligheter för personliga inställningar
• När läkemedel är förskrivs eller beställs utan förmån visas en varning för användaren
• Ändra knapp finns i Förnya dialogen när läkemedel ej är förskrivningsbart längre
• Utskriftsfunktion för beställningar
Demomiljöerna (Inera) finns tillgängliga för att bekanta sig med releasen.
Instruktionsfilmer
2
Informationsbrev
Support system
Koncernkontoret
Avdelningen för digitalisering och IT
Nr 2 mars 2017
PMO
Nyheter/Ändringar i PMO
Dokumentmodulen
 Reviderade dokument:
o Anmälan Socialnämnden, Barn som far illa
o FK 3220 Läkarutlåtande för vårdbidrag samt tillhörande fortsättningsblad
o FK 3222 Läkarutlåtande för bilstöd samt tillhörande fortsättningsblad
o FK 7263 Läkarintyg enligt 27 kap.25§ socialförsäkringsbalken (för HoH)
o FK 7436 Läkarutlåtande – tillfällig föräldrapenning för ett allvarligt sjukt barn som
inte fyllt 18 år.
Obstetrix
Byte reservnummer/personnummer
När en patient har ett reservnummer som ska korrigeras eller ett reservnummer som ska
ändras till ett personnummer ska detta alltid vara sammanslaget i PASiS först.
Därefter kontaktas Obstetrixsupporten via säker e-post, [email protected] eller per telefon.
Finns journaler upplagda på både reservnummer och personnummer är journalen med
personnummer master. Om uppgifter finns om anhöriga, telefonnummer samt
Överkänslighet/Ingen känd måste dessa vara registrerade i journalen med personnumret,
annars kommer de inte med.
Beställning av tidböcker och bokbehörighet
Vid beställning av tidböcker (personliga och/eller resursböcker) där det önskas
bokbehörigheter behöver vi information som bifogad fil i beställningen i e-katalog med
information om namn och RS-id på användaren uppdelade per enhet, se exempel.
Mottagning Enhet A
Förnamn
Lisa
Sonja
Asta
Mottagning Enhet B
Förnamn
Lotta
Rita
Sonja
Läkarmottagning 1
Läkarmottagning 2
Efternamn
Syd
Nord
Väst
RS-id
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
Efternamn
Öst
Sydost
Nord
RS-id
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
3
Informationsbrev
Support system
Koncernkontoret
Avdelningen för digitalisering och IT
Nr 2 mars 2017
Enhetschef för Support system:
Marie Rosendal
Systemansvariga inom Support system:
Pia Ferhm, Systemansvarig för Melior, E-intyg & Tillväxtjournal
Petra Fischer-Hagman, Systemansvarig för Läkemedelssystem
Annika Örn, Systemansvarig PMO & Filur
Maria E Erlandsson, Systemansvarig för MedSpeech
Anette Hansson, Systemansvarig för Obstetrix & Milou
Martin A Andersson, Systemansvarig för Orbit, Cancervård, Rehab och Sterilhantering
Martin Bengtsson, Systemansvarig Intensivvård, ISPASS, Psykologi och Specialsystem
Systemspecialister/support Melior/MedSpeech/E-Intyg/Läkemedelssystem/Tillväxtjournal:
Ann-Louise Fritz, Anna Rogius, Maria E Erlandsson, Marie-Louise Antonsson,
Karin Vahlgren, Karin Bleckert, Susann Sköld, Sofie I Jonsson, Christel Björnberg och Ahmed Jaffal.
Systemspecialister/support PMO/Filur/MedSpeech/E-Intyg/Läkemedelssystem:
Lena Brown, Helene Lindkvist, Annika X Nilsson, Désirée Nilsson,
Margareta I Nilsson, Teodora Tuomainen och Manuel Ek.
Systemspecialister/support Orbit:
Mikael Möller, Gunilla Ullmark och Viktoria J Lundahl.
Systemspecialister/support Obstetrix & Milou:
Carina L Håkansson och Erika Esbjörnsson.
IT-kundtjänst privata vårdgivare:
Dejan Ecimovic, Per Fenhed
Support systems administratör:
Lovisa Björck
4